Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập24
Tổng số lượt xem 610882
Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người tiến ...
Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người tiến hành tố tụng; người thực hiện trợ giúp pháp lý và triển khai công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019 Ngày 28/12/2018, Hội đồng phối hợp Liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người tiến ...
  • Thông báo rút kinh nghiệm trong việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại trong ...
    Thông báo rút kinh nghiệm trong việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại  trong hoạt động tư pháp Vừa qua, phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nai, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng 12) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La nhận được đơn cùng các tài liệu liên quan của ông Lò Văn Khố, ...
  • Một số điểm mới của Luật Đặc xá năm 2018
    Một số điểm mới của Luật Đặc xá năm 2018 Ngày 19/11/2018, Quốc hội ban hành Luật Đặc xá số 30/2018/QH14. Luật gồm 06 chương, 39 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật Đặc xá năm 2018 có những điểm mới so với Luật Đặc xá ...
  • 3 bước nghiên cứu, xây dựng hồ sơ kiểm sát phúc thẩm dân sự
    3 bước nghiên cứu, xây dựng hồ sơ kiểm sát phúc thẩm dân sự Án dân sự luôn chiếm tỉ lệ cao trong các loại án và rất nhiều vụ việc có tính chất phức tạp đến đặc biệt phức tạp nên việc nghiên cứu, xây dựng hồ sơ kiểm sát đối với loại án này ...