Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập32
Tổng số lượt xem 492491
Tài liệu phục vụ hội nghị
Đăng lúc 2017-07-26 15:41:52 - Lượt xem: 269

Danh sách các tài liệu có trong file nén:

1.Luật quản lý sử dụng vũ khí

2. Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của BLHS 2015

3.Luật TGPL

4.Luật TNBTNN

5.Nghị quyết 41 thi hành BLHS

6.NQ no xau

7.Tài liệu giới thiệu Bộ luật hình sự

8.Tài liệu giới thiệu những điểm mới Luật QLVKVLNCCHT

9.Tài liệu giới thiệu những điểm mới Luat TGPL năm 2017

10.Tài liệu giới thiệu những điểm mới Luật TNBTCNN 2017

11.Tài liệu giới thiệu những điểm mới NQ xử lý nợ xấu

Tải File đính kèm: Tải về máy

Các nội dung thông báo khác