Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập40
Tổng số lượt xem 702796
Gói thầu số 01
Đăng lúc 2018-06-29 14:20:59 - Lượt xem: 309

1. Tên bên mời thầu: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 01 - Mua sắm tài sản theo Đề án năm 2018

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 474.400.000đ. Bốn trăm bẩy mươi bốn triệu bốn trăm nghìn đồng

- Nội dung chính của gói thầu: Nội dung mua sắm gồm máy tính để bàn, máy photocopy.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

3. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Dự án mua sắm tài sản theo Đề án năm 2018

4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2018

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

7. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: từ 15 giờ 00, ngày 09 tháng 7 năm 2018 đến 15 giờ 00, ngày 19 tháng 7 năm 2018.

8. Địa điểm phát hành Bản yêu cầu báo giá: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Số 63, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123.852286/Fax 02123.853393/Mail: vphanhchinhvkssonla@gmail.com

9. Thời điểm hết hạn nộp báo giá: 15 giờ 00, ngày 19 tháng 7 năm 2018.

 

 

 

 

 

 

  

Các nội dung thông báo khác