Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập35
Tổng số lượt xem 702789
Gói thầu số 02
Đăng lúc 2018-06-29 14:22:26 - Lượt xem: 365

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 02 - Mua sắm tài sản thay thế năm 2018

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 295.500.000đ

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm máy in Lazer A4

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm tài sản thay thế năm 2018

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2018

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 15 giờ 00, ngày 09 tháng 7 năm 2018 đến trước 15 giờ 00, ngày 20 tháng 7 năm 2018 (Trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Số 63, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123.852286/Fax 02123.853393/Mail: vphanhchinhvkssonla@gmail.com

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng/bộ)

9. Bảo đảm dự thầu: Giá trị: 4.000.000VND (Bốn triệu đồng); Hình thức: Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh.

10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 20 tháng 7 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30, ngày 20 tháng 7 năm 2018.

Các nội dung thông báo khác