Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập5
Tổng số lượt xem 595755
Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng KSĐT, KSXX các vụ án tham nhũng, chức vụ trong lĩnh vực đất đai
Đất đai là tài nguyên quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt thuộc sở hữu của toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân và thống nhất quản lý về đất đai. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm công tác quản lý và sử dụng đất đai, đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết cũng như các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê, rà soát, quản lý đất đai nhằm thống nhất quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên quý giá này, do đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Đọc tiếp »
Tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự năm 2015
Để áp dụng thống nhất và có hiệu quả trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền theo quy định tại Điều 324 BLHS năm 2015 thì cần có những hướng dẫn cụ thể về giá trị tài sản, về thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, phân biệt dấu hiệu của Tội rửa tiền với Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội...
Đọc tiếp »
Về thời điểm tính thời gian thử thách của án treo
Theo Điều 5 Nghị quyết 02/2018 về hướng dẫn áp dụng Điều 65 của BLHS năm 2015 về án thì thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách của án treo từ khi tuyên án (Bản án sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm..). Quy định như vậy là chưa phù hợp với khoản 1 Điều 2 Luật Thi hành án hình sự.
Đọc tiếp »
Đối tượng chứng minh trong pháp luật tố tụng hình sự của một số nước
Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự của một số nước trên thế giới như Nga, Pháp, Mỹ và Trung Quốc.
Đọc tiếp »
Vướng mắc khi áp dụng quy định về giữ người trong trường hợp khẩn cấp
Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp thể hiện tính chất đặc biệt, cấp bách của việc ngăn chặn tội phạm, đồng thời góp phần ngăn ngừa không cho các đối tượng bị nghi thực hiện tội phạm gây khó khăn cho các hoạt động điều tra. Tuy nhiên, thực tiễn quá trình áp dụng quy định này trong BLTTHS năm 2015 đã nảy sinh một số bất cập cần được hướng dẫn kịp thời.
Đọc tiếp »
Điểm mới về bị can, bị cáo theo BLTTHS năm 2015
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số quy định về bị can, bị cáo theo hướng cụ thể, rõ ràng hơn và mở rộng quyền của bị can, bị cáo giúp đảm bảo tính công bằng, công khai trong việc thực thi pháp luật hình sự.
Đọc tiếp »
Về xác định tuổi của người bị hại
Quy định tại Điều 417 BLTTHS năm 2015 về việc xác định độ tuổi của người bị hại cũng như đối với người phạm tội theo hướng bất lợi cho bị can, bị cáo. Với quy định này, nhiều ý kiến cho rằng, hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2011 đối với người bị hại là hợp lý hơn, bảo đảm nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo.
Đọc tiếp »