Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập28
Tổng số lượt xem 859298
Nội dung và mức chi hỗ trợ nạn nhân của mua bán người
Đăng lúc 13-01-2020 02:19:19

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 84/2019/TT-BTC quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.


Theo đó, Thông tư quy định các chế độ hỗ trợ cho nạn nhân của mua bán người. Cụ thể:

- Chi hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại bao gồm: Tiền ăn trong thời gian nạn nhân tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mức hỗ trợ đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, thời gian không quá 03 tháng; hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP; tiền tàu xe theo giá phương tiện công cộng phổ thông, tiền ăn trong ngày đi đường tối thiểu 70.000 đồng/người/ngày.

- Chi hỗ trợ y tế: Đối với nạn nhân chưa có thẻ bảo hiểm y tế thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; trong thời gian nạn nhân lưu trú tại cơ sở được hỗ trợ tiền thuốc thông thường theo thực tế phát sinh…

- Chi hỗ trợ văn hoá, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu: Nạn nhân được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Nghị định số 145/2018/NĐ-CP; chi hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo khi trở về nơi cư trú mới tối thiểu là 1.000.000 đồng/người.

Thông tư số 84/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/01/2020.

Xem toàn văn Thông tư số 84/2019/TT-BTC tại đây.

Nguồn: vksndtc.gov.vn

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng