Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập4
Tổng số lượt xem 804973
Phòng 7
Đăng lúc 04-01-2016 13:58:07


Phòng thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7)

I. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (gọi tắt là Phòng 7) là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, có trách nhiệm thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự theo quy định tại Điều 37, 245 BLTTHS 2003, Điều 19 Luật Tổ chức VKSND năm 2014. Mọi hoạt động của phòng chịu sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Phòng 7 có các nhiệm vụ sau:

1. Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử (THQCT & KSXX) phúc thẩm án hình sự; đảm bảo việc xét xử nghiêm minh, dân chủ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

2. Kiểm sát các bản án, quyết định hình sự sơ thẩm của Toà án nhân dân cấp huyện do các VKSND huyện, thành phố gửi đến. Phát hiện những bản án và quyết định của cấp sơ thẩm có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới, tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành quyết định kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, kháng nghị bổ sung theo thủ tục phúc thẩm.

Rút một phần hoặc toàn bộ kháng nghị phúc thẩm của VKSND huyện, thành phố và của cấp phúc thẩm VKSND tỉnh đối với các bản án hoặc quyết định hình sự sơ thẩm của Toà án nhân dân các huyện, thành phố khi xét thấy kháng nghị không có căn cứ.

Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-2008/VKSTC-VTP1 ngày 19/6/2008 của Viện trưởng VKSNDTC về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm của VKSND hai cấp.

4. Phát hiện các bản án và quyết định hình sự phúc thẩm của Toà án nhân dân tỉnh có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có tình tiết mới, tham mưu, đề xuất lãnh đạo VKSND tỉnh Sơn La báo cáo đề nghị VKSND cấp cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

5. Thông qua công tác THQCT & KSXX phúc thẩm án hình sự, tổng hợp các thiếu sót, vi phạm của các VKSND huyện, thành phố trong công tác THQCT & KSXX  sơ thẩm án hình sự để tham mưu cho lãnh đạo VKSND tỉnh có văn bản chỉ đạo ban hành Thông báo rút kinh nghiệm.

6. Xây dựng chương trình công tác hàng năm của phòng và hướng dẫn công tác THQT & KSXX án hình sự cho các VKSND huyện, thành phố. Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng công tác THQCT & KSXX án hình sự.

7. Theo dõi hướng dẫn, tổ chức kiểm tra nghiệp vụ THQCT & KSXX án hình sự đối với các VKSND huyện, thành phố theo định kỳ, đột xuất hoặc theo kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La. Tham dự các phiên toà xét xử rút kinh nghiệm do các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh và các VKSND huyện, thành phố phối hợp với Toà án tổ chức xét xử để rút kinh nghiệm.

8. Tham gia góp ý các dự án luật, các chuyên đề hoặc Quy chế nghiệp vụ theo sự chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh. Xây dựng các loại báo cáo; chuyên đề theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo VKSND tỉnh, các Vụ nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao.

9. Thông qua công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, xét xử của Cơ quan điều tra, Toà án và các cơ quan, tổ chức khác, tham mưu cho lãnh đạo VKSND tỉnh  ban hành kiến nghị, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục vi phạm và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng VKSND tỉnh giao.

`        II. Cơ cấu tổ chức

Năm 2016, Phòng 7 được biên chế 05 cán bộ kiểm sát viên, gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 01 Kiểm sát viên trung cấp, 01 Kiểm tra viên, 01 Chuyên viên.

Tổ chức bộ máy gồm:

Trưởng phòng: Đ/c Hoàng Thị Xuân;

Phó trưởng phòng: Đ/c Cao Thị Quỳnh Nga;

Kiểm sát viên trung cấp:  Đ/c La Thị Sức,

Kiểm tra viên: Đ/c Hoàng Thị Thủy

Chuyên viên: Đ/c Đinh Thị Quỳnh Hương 

 

III. Địa chỉ liên hệ

Phòng 7 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La Số 63 đường Tô Hiệu, TP  Sơn La, tỉnh Sơn La;

Số điện thoại: 0212.3854082

 

Đồng chí Hoàng Thị Xuân        Trưởng phòng 7
Đồng chí Cao Thị Quỳnh Nga       Phó Trưởng phòng 7

 

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng