Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập4
Tổng số lượt xem 686960
THÁNG 8/2017 SẼ THI TUYỂN KIỂM SÁT VIÊN CÁC NGẠCH
Đăng lúc 01-06-2017 17:48:34
Ngày 29/5/2017, Viện trưởng VKSNDTC đã ký và ban hành Kế hoạch số 60/KH-VKSTC về việc Tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp ngành KSND năm 2017.

Hình thức thi tuyển

VKSNDTC thống nhất việc thi tuyển để bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp năm 2017 thi môn chuyên ngành, hình thức thi viết 180 phút và thi trăc nghiệm 60 phút.

Nội dung thi

Liên quan đến cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp.

Thời gian Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định, lập danh sách người dự thi và báo cáo Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên: dự kiến tháng 7/2017.

Thời gian tổ chức ôn thi và thi: Dự kiến tháng 8/2017.

Địa điểm:

Tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đối với ứng viên của các tỉnh Quảng Trị trở ra và tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với ứng viên của các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào.

Bài thi được chấm theo thang điểm 100 đối với mỗi hình thức thi (tổng điểm thi viết: 100, tính hệ số 2; tổng điểm thi trắc nghiệp: 100, tính hệ số 1).

Căn cứ kết quả thi, Hội đồng thi tuyển thông báo kết quả thi và báo cáo Viện trưởng VKSNDTC xem xét, công nhận kêt quả thi và bổ nhiệm Kiểm sát viên theo quy định.

Các điều kiện đối với ứng viên dự thi 

Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp theo quy định tại Điều 75 và Điều 79 Luật tổ chức VKSND 2014 và có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị; các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp theo quy đinh tại Điều 75 và Điều 78 Luật tổ chức VKSND năm 2014 và phải là đảng viên ĐCSVN; các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp theo quy đinh tại Điều 75, 77 Luật tổ chức VKSND năm 2014.

– Được cơ quan, đơn vị nhận xét, đánh giá quá trình công tác liên tục trong 03 năm trước đó (2014, 2015, 2016) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; được tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị nơi ứng viên công tác đồng ý và thống nhất cử ứng viên đăng ký tham gia dự thi tuyển;

– Đạt trên 50% số phiếu của Ủy ban kiểm sát VKSND cấp tỉnh thống nhất giới thiệu tham gia dự thi;

– Được cấp ủy hoặc chính quyền cơ sở nơi ứng viên cư trú thường xuyên (12 tháng trở lên) nhận xét tốt về việc chấp hành pháp luật của ứng viên và gia đình tại nơi cư trú;

– Không trong thời gian đang xem xét hoặc bị thi hành kỷ luật; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định.

Các đơn vị trực thuộc VKSNDTC, VKSQSTW, VKSND cấp cao; VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát đến 31/12/2017 và báo cáo về VKSNDTC trước ngày 20/6/2017 về số lượng Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp của đơn vị cần bổ sung để VKSNDTC phê duyệt; đồng thời Ủy ban kiểm sát các cấp tuyển chọn và cử người dự thi xong trước ngày 30/6/2017.

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng