Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Tổng số lượt xem 745722
Liên ngành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi cục kiểm lâm tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Hạt kiểm lâm huyện Bắc Yên, Hạt kiểm lâm rừng đặc
Đăng lúc 16-06-2017 18:06:32

Liên ngành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi cục kiểm lâm tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Hạt kiểm lâm huyện Bắc Yên, Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Tà Xùa


Đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện Bắc Yên, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tà Xùa báo cáo kết quả công tác triển khai, thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và những vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của đơn vị; trực tiếp thị sát tại rừng đặc dụng Tà Xùa, Bắc Yên. Theo đó, hai Hạt kiểm lâm đã thụ lý, giải quyết 176 vụ, việc (tiếp nhận qua tin báo của nhân dân, của xã, qua công tác kiểm tra của đơn vị, của Công an huyện). Đã xử phạt vi phạm hành chính 172 vụ; khởi tố vụ án 04 vụ về tội Hủy hoại rừng).

Quá trình triển khai, thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT còn một số khó khăn, vướng mắc: Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn. Trình độ dân trí thấp, đời sống kinh tế, xã hội, cuộc sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng kiểm lâm mỏng, chủ rừng không thường xuyên kiểm tra, nắm bắt diễn biến xảy ra đối với rừng được giao quản lý, bảo vệ, dẫn đến không kịp thời phát hiện vi phạm. Cán bộ chuyên môn và lực lượng kiểm lâm địa bàn chưa được đào tạo cơ bản, chuyên sâu nghiệp vụ công tác điều tra hình sự, chủ yếu là tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính. Do vậy, việc điều tra, xác minh các tố giác, tin báo tội phạm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 06/2013 còn hạn chế. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, kinh phí chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Đoàn kiểm tra ghi nhận một số đề xuất, kiến nghị của Hai hạt kiểm lâm.  Giải pháp thực hiện trong thời gian tới: Tổ chức mở lớp tập huấn chuyên sâu về công tác bảo vệ, phát triển rừng; công tác điều tra xử lý tố giác, tin báo tội phạm theo Thông tư 06/2013 và Quy chế phối hợp liên ngành; quan tâm cấp kinh phí điều tra đảm bảo cho hoạt động của Hạt kiểm lâm huyện, Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng; tiếp tục thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 06/2013 và Quy chế phối hợp liên ngành nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; định kỳ họp giao ban liên ngành để thông tin tình hình vi phạm pháp luật, kết quả giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, đề ra các biện pháp tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân... Từ đó, đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất./.

 

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng