Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập55
Tổng số lượt xem 687011
BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ 01/01/2018
Đăng lúc 22-06-2017 14:01:37
Chiều 20/6, trong buổi làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ ba, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Hình sự và Nghị quyết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

Quốc hội thông qua BLHS với 88.39% số phiếu tán thành

Sau khi nghe Báo cáo tóm tắt Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Kết quả, 434/457 đại biểu đã tán thành thông qua dự án Luật, 19 đại biểu không tán thành và 04 đại biểu không tham gia biểu quyết, tỷ lệ đạt 88.39%

Trước đó, ngày 24/5/2017, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 (dự thảo Luật).

Ngày 27/5/2017, Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì Hội nghị góp ý về dự thảo Luật để các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại diện lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan tiếp tục thảo luận góp ý cho Dự thảo.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận và ý kiến góp ý bằng văn bản của các vị ĐBQH, ý kiến của các cơ quan hữu quan, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét thông qua. Tại Kỳ họp 3 Quốc hội đã giành thời gian để tiếp tục thảo luận góp ý cho dự án Luật này và Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục ghi nhận, bổ sung cho dự án Luật.

88.39% đại biểu Quốc hội đã tán thành thông qua dự án Luật

Ngay sau khi biểu quyết thông qua Dự thảo BLHS, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thi hành BLHS số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số ……/2017/QH14 và hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13,
Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13.

 

89.41% đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết của Quốc hội

Kết quả, với 439/455 đại biểu tán thành, 11 đại biểu không tán thành và 5 đại biểu không tham gia biểu quyết, Nghị quyết của Quốc hội đã được thông qua với tỷ lệ cao 89.41%

04 bộ luật, luật liên quan có hiệu lực từ 01/01/2018

Căn cứ theo Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số ……/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13, kể từ ngày 01/01/ 2018, các bộ luật, luật sau đây có hiệu lực thi hành: Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số …./2017/QH14; Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13.

Cũng từ 01/01/2018 các quy định tại Nghị quyết số 110/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 có ghi thời điểm “ngày 01 tháng 7 năm 2016” được thay thế bằng thời điểm “ngày 01 tháng 01 năm 2018”, thời điểm “ngày 01 tháng 01 năm 2019” được thay thế bằng thời điểm “ngày 01 tháng 01 năm 2020”.

Các bài mới đăng