Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng số lượt xem 745716
Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Đăng lúc 24-09-2017 21:06:15

Ngày 22/9/2017, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Đồng chí Sa Thị Hoa - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì hội nghị.


Hội nghị được nghe đồng chí Sa Thị Hoa - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh và đồng chí Hoàng Văn Minh - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Đồng chí Sa Thị Hoa - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị

Đồng chí Hoàng Văn Minh - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt Nghị quyết tại hội nghị

Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với việc triển khai Nghị quyết, căn cứ vào đặc điểm của đơn vị, triển khai các nhiệm vụ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy trong toàn đảng bộ VKSND tỉnh Sơn La, góp phần tạo ra động lực mới động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh./.

                                                                    Tin và ảnh: Hồng Thúy  - Việt Hà

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng