Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Tổng số lượt xem 910940
Hội nghị đánh giá công tác phối hợp liên ngành trong công tác dân sự và ký kết Quy chế phối hợp giữa VKS- TAND, VKS- Thanh tra Nhà nước huyện Vân Hồ
Đăng lúc 03-01-2018 15:30:03

Ngày 26/12/2017, VKSND huyện Vân Hồ chủ trì tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá công tác phối hợp liên ngành trong công tác dân sự năm 2017. Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả công tác phối hợp liên ngành trong việc giải quyết các vụ việc dân sự do VKSND tổng hợp. Nhằm phát huy những ưu điểm đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đảm bảo công tác giải quyết các vụ việc dân sự ngày một nâng cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm cải cách tư pháp theo NQ 49 của Bộ Chính trị và yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, liên ngành đề ra ba giải pháp chủ yếu, đồng thời tổ chức Lễ ký kết 02 quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữa Viện kiểm sát với Tòa án; giữa Viện kiểm sát với Thanh tra nhà nước huyện Vân Hồ để tổ chức thực hiện từ ngày 01/01/2018. Thành phần buổi lễ gồm lãnh đạo ba ngành, các đồng chí Kiểm sát viên, Thẩm phán, Thanh tra viên, cán bộ, thư ký của Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện Vân Hồ.Lãnh đạo VKSND huyện Vân Hồ ký kết Quy chế phối hợp với Lãnh đạo TAND và Lãnh đạo Thanh tra nhà nước.

Các đại biểu dự Lễ ký kết đã được nghe toàn văn nội dung và thống nhất thực hiện Quy chế phối hợp giữa VKS và Tòa án nhân dân huyện Vân Hồ trong quá trình giải quyết các trong việc thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại và việc xem xét, áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, Quy chế gồm 08 chương và 23 điều gồm các nội dung cụ thể như: Việc nhận và xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, việc gửi văn bản trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu; thông báo về việc thụ lý, gửi bản án, quyết định cho Viện kiểm sát; phối hợp cùng nghiên cứu, đánh giá tài liệu, chứng cứ, xác minh, thu thập, bảo vệ chứng cứ ...; Quy chế phối hợp giữa VKS nhân dân và Thanh tra Nhà nước huyện Vân Hồ gồm 03 chương và 11 điều, quy định chi tiết về mục đích, nguyên tắc, và công tác phối hợp trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phòng, chống tham nhũng, trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư...

Việc ký kết và thực hiện quy chế phối hợp sẽ tạo ra mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các đơn vị, mang lại chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành trong việc phòng ngừa và đấu tranh tội phạm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Tạo điều kiện để các đơn vị hỗ trợ nhau hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp.

Hoàng Điệp

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng