Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Tổng số lượt xem 910939
Phòng 1, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La chú trọng công tác “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy”
Đăng lúc 24-01-2018 16:01:37

Ngày 22/1/2018, Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí lãnh đạo, Viện kiểm sát tỉnh.


Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác 01/KH-VKS -VP ngày 01/01/2018 cña Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La. Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy năm 2018 của Vụ 1, Vụ 4 – VKSND tối cao.

Năm 2018, Phòng 1 xác định những nhiệm vụ công tác là: Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội, các đạo luật mới, Chỉ thị công tác của Ngành; nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra án ma túy và chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên toà. Góp phần đảm bảo hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xẩy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-VKSTC về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm”, Chỉ thị số 04/CT-VKSTC về “Tăng cường các biện pháp phòng chống oan sai và nâng cao trách nhiệm trong giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự”.

Chú trọng việc hướng dẫn kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định những vướng mắc nghiệp vụ của Viện kiểm sát các huyện, thành phố. Năm 2018, Phòng 1 đã chú trọng chọn khâu công tác đột phá năm 2018 Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra án ma túy”.  Đơn vị phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu cơ bản công tác nghiệp vụ năm 2018, tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo, tố giác về tội phạm 90% trở lên, án kết thúc điều tra từ 70% trở lên. Không có bị can đình chỉ điều tra vì không phạm tội. Hạn chế thấp nhất hồ sơ phải trả để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Tỷ lệ giải quyết án ở giai đoạn truy tố đạt 95% trở lên. Chú trọng phát hiện vi phạm trong hoạt động điều tra để ban hành kiến nghị vi phạm của Cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra. Phối hợp với Tòa án tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của Phòng 1 trong năm 2017. Đồng thời chỉ đạo: Đơn vị cần phát huy tinh thần đoàn kết, chí tuệ tập thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết án; nghiên cứu, áp dụng các đạo luật mới có hiệu lực từ ngày 01/1/2018 vào quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đồng chí Lãnh đạo viện tin tưởng đơn vị sẽ tiếp tục phát huy thành tích đạt được trong năm 2017, đồng thời đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành và vượt chỉ tiêu công tác đã đề ra trong năm 2018.

Tin và ảnh: Lò Thị Hồng Thắm

Phòng 1 – Viện KSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng