Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng số lượt xem 910926
Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Đăng lúc 25-01-2018 15:41:57

Ngày 23/01/2018, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018; quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thành phần tham dự hội nghị là toàn thể cán bộ đảng viên VKSND tỉnh.


Đồng chí: Sa Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì hội nghị phát biểu khai mạc

Trong năm 2017, Đảng bộ VKSND tỉnh đã chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trong Đảng bộ không có cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, xây dựng các Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết như: Nghị quyết trung ương 4, 5, 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa  XII; lãnh đạo Đảng bộ tiếp tục thực hiện kế hoạch số 44-KH/TU ngày 06.3.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14.5.2017 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 06.3.2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy hướng dẫn học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong Cách Hồ Chí Minh” đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ với các chủ đề phong phú. Tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 06.10.2017 của Tỉnh ủy Sơn La về tổ chức phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, giai đoạn 2018 - 2020.

Ảnh: Đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh học Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Năm 2017, Đảng bộ VKSND tỉnh hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra; chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều chuyển biến rõ nét, đi vào chiều sâu thực chất, nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, hấp dẫn, sinh hoạt chuyên đề được chú trọng. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng không ngừng được củng cố, tăng cường; ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên được nâng lên.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Đảng bộ VKSND tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo; đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác tham mưu, đề xuất với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của ngành trong công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, hoàn thành, vượt nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành Kiểm sát năm 2018; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thẩm định, tham gia ý kiến về công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ là đảng viên thuộc Đảng bộ.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy VKSND tỉnh đã tặng giấy khen cho những Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Đồng chí Sa Thị Hoa – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trao tặng giấy khen cho chi bộ,các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Tin, ảnh: Phạm Hiền

Kiểm tra viên– VPTH, VKSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng