Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng số lượt xem 854657
Kết quả công tác năm 2018 từ việc thực hiện Hệ thống chỉ tiêu 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 trong ngành Kiểm sát Sơn La
Đăng lúc 23-11-2018 08:23:49

Năm 2018, ngành Kiểm sát Sơn La xác định nhiệm vụ trọng tâm: “Tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; triển khai thực hiện nghiêm các đạo luật mới về tư pháp; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; xây dựng Ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh”. Đồng thời, thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả” nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác.


Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh đã chỉ đạo sát sát Viện kiểm sát hai cấp, bám sát Hệ thống chỉ tiêu của Viện kiểm sát tối cao (ban hành theo Quyết định 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017) và đôn đốc tiến độ thực hiện, kết quả đã đạt được những thành tích nổi bật sau:

Trong lĩnh vực hình sự

Thụ lý, kiểm sát 1.560 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (cũ 89 tin; mới 1.471 tin) tăng 10 tin (1%) so với cùng kỳ năm trước. Đã giải quyết 1.475 tin (đạt tỉ lệ 95%), trong đó số tin báo đã khởi tố 1.152 tin; còn lại 85 tin đang giải quyết, đều trong hạn luật định.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra và cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Viện kiểm sát hai cấp đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, mở 29 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, Đồn biên phòng, Hạt kiểm lâm.

Viện kiểm sát tỉnh Sơn La chủ trì ký Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm,

kiến nghị khởi tố và đấu tranh phòng chống tội phạm

Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát hai cấp ban hành 14 kiến nghị yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, Cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra khắc phục vi phạm, thiếu sót trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, được chấp nhận, sửa chữa.

Viện kiểm sát hai cấp ký 06 Quy chế phối hợp liên Ngành trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, trong đó có Quy chế phối hợp liên ngành giữa Công an, Viện kiểm sát, Bộ đội Biên Phòng, Kiểm lâm tỉnh trong công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, qua đó góp phần quan trọng thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, nhằm chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra 1.639 vụ 2.272 bị can (cũ 248 vụ 376 bị can; mới 1.391 vụ 1.896 bị can). Cơ quan điều tra đã giải quyết 1.429 vụ 1.994 bị can, trong đó kết thúc điều tra đề nghị truy tố 1.397 vụ 1.963 bị can (đạt tỉ lệ 85,2% số vụ); kiểm sát chặt chẽ, kịp thời 100% các vụ án ngay từ khi khởi tố vụ án, nắm chắc tiến độ điều tra, kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ điều tra của cơ quan điều tra.

 Viện kiểm sát hai cấp thực hiện nhiều giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự; tăng cường và gắn chặt với hoạt động điều tra, ban hành 1.320 yêu cầu điều tra (đạt tỉ lệ 93% vụ án mới khởi tố); phối hợp hỏi cung 1.790 bị can (đạt tỉ lệ 92% bị can mới khởi tố). Phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án xác định 118 vụ án điểm phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương (chiếm 8,3% số vụ án mới thụ lý, vượt 3,3% chỉ tiêu Ngành giao). Tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng là 0,65%. Các vụ án đình chỉ, tạm đình chỉ đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Viện kiểm sát hai cấp ban hành 12 kiến nghị yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ đạo khắc phục các vi phạm, thiếu sót trong hoạt động điều tra, được chấp nhận, sửa chữa.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố: Viện kiểm sát thụ lý 1.400 vụ 1.989 bị can, tăng 69 vụ (5,1%), đã giải quyết 1.339 vụ 1.907 bị can, đạt tỉ lệ 95,6% số vụ, trong đó truy tố 1.332 vụ 1.895 bị can (đạt 95% số vụ). Số vụ đình chỉ đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố như: Trực tiếp tham gia hỏi cung bị can đối với nhiều vụ án, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp; kiểm sát chặt chẽ các trường hợp đình chỉ, thận trọng trong việc ban hành cáo trạng truy tố; đảm bảo truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh. Ban hành 11 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân một số huyện, và một số xã chỉ đạo áp dụng các biện pháp tăng cường quản lý hộ tịch, hộ khẩu, phòng chống các tội phạm về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm về tham nhũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng, nhân dân.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 1.448 vụ 2.079 bị cáo, tăng 117 vụ (08%) so với cùng kỳ năm 2017, Tòa án đã xét xử 1.307 vụ 1.838 bị cáo theo thủ tục sơ thẩm (đạt tỉ lệ 90,2% số vụ); 39 vụ 44 bị cáo theo thủ tục phúc thẩm, giảm 13 vụ (25%). Chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức 97 phiên tòa rút kinh nghiệm nâng cao kỹ năng thẩm vấn, tranh tụng của Kiểm sát viên; xét xử lưu động 13 phiên tòa nhằm góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Viện kiểm sát hai cấp chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự như: Chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, chuẩn bị đề cương xét hỏi, chủ động, tích cực tranh luận tại phiên tòa, xây dựng thực hiện chuyên đề “Những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự”; các vụ án xét xử có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, không có vụ án nào Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát hai cấp ban hành 09 kháng nghị phúc thẩm; 07 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm, thiếu sót trong hoạt động xét xử được chấp nhận; ban hành 07 thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ; trả lời 11 thỉnh thị của Viện kiểm sát cấp huyện.

 Kiểm sát chặt chẽ việc bắt, tạm giữ, tạm giam, đảm bảo các lệnh, quyết định có căn cứ, đúng pháp luật; tăng cường kiểm sát thường kỳ tại Nhà tạm giữ Công an huyện, Thành phố và Trại tạm giam Công an tỉnh đối với 1.588 người bị bắt, tạm giữ hình sự, tăng 107 người (7,2%), 2.783 người tạm giam, tăng 114 người (04%). Viện kiểm sát hai cấp kiểm sát 986 bị án thi hành án phạt tù; 221 bị án thi hành án treo, 99 người thi hành cải tạo không giam giữ. Các bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành đầy đủ, kịp thời; các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Chú trọng kiểm sát việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án, tăng cường công tác kiểm sát bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Kiểm sát 1.696 hồ sơ xét giảm án cho phạm nhân. Phối hợp với Tòa án và Cơ quan thi hành án hình sự xét rút ngắn thời gian thử thách án treo và giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ cho 46 trường hợp. Thực hiện 41 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại nhà tạm giữ Công an huyện, Trại tạm giam Công an tỉnh; 03 cuộc tại các Đồn biên phòng; 13 cuộc trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an cùng cấp; Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án treo và cải tạo không giam giữ tại 87/159 Ủy ban nhân dân xã có bị án (đạt 54,7%, vượt 4,7% chỉ tiêu Ngành giao).

Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 20 kiến nghị; 03 kháng nghị đối với Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Chánh án Tòa án cấp huyện khắc phục vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam, được chấp nhận, sửa chữa. Viện kiểm sát tỉnh ban hành 51 kháng nghị phúc thẩm đối với 51 quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La về xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với các phạm nhân đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện, Trại tạm giam Công an tỉnh, Trại giam Yên Hạ.

Trong lĩnh vực dân sự

Kiểm sát 1.859 vụ, việc sơ thẩm dân sự, hôn nhân và gia đình, tăng 38 vụ (2%), trong đó thụ lý kiểm sát mới 1.539 vụ, việc sơ thẩm; kiểm sát 64 vụ, việc theo thủ tục phúc thẩm (tăng 05 vụ bằng 08% so với cùng kỳ năm trước).

Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 05 kháng nghị phúc thẩm, 13 kiến nghị, trong đó có 12 kiến nghị yêu cầu Chánh án Tòa án hai cấp khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, Viện kiểm sát tỉnh kiến nghị với đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Sơn La chỉ đạo UBND cấp huyện, cơ quan chức năng khắc phục vi phạm về trình tự, thủ tục, điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau kiến nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND cấp huyện, cơ quan chức năng khắc phục vi phạm, góp phần thực hiện tốt các quy định pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La; xây dựng 02 chuyên đề “Thực trạng và giải pháp công tác kiểm sát giải quyết các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất” và “Nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự sơ thẩm, phúc thẩm”, góp phần nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình cho Kiểm sát viên.

Thụ lý kiểm sát 7.133 việc thi hành án dân sự với số tiền phải thi hành 304.740.000.000 đồng, đã giải quyết xong 5.771 việc với số tiền 98.512.000.000 đồng. Tăng cường công tác kiểm sát các quyết định thi hành án dân sự, kiểm sát chặt chẽ việc xác minh và phân loại việc thi hành án, việc thu, quản lý và thanh toán tiền thi hành án đảm bảo đúng quy định của pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

Viện kiểm sát hai cấp mở 10 cuộc kiểm sát trực tiếp, 13 cuộc phúc tra việc thực hiện kết luận kiểm sát trực tiếp; ban hành 07 kiến nghị yêu cầu khắc phục các vi phạm trong công tác thi hành án dân sự, được chấp nhận, sửa chữa.

Viện kiểm sát hai cấp tăng cường biện pháp kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo phân loại, xử lý chính xác, đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền; tăng cường đối thoại với công dân, không để tồn đọng, quá hạn, kéo dài. Viện kiểm sát hai cấp tiếp 107 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (giảm 04 lượt bằng  3,7%). Thụ lý 189 đơn, trong đó: 21 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát (đã giải quyết 100%), 147 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tư pháp. Nội dung khiếu nại trong hoạt động tư pháp chủ yếu là khiếu nại việc Cơ quan điều tra không khởi tố vụ án, khởi tố bị can; đề nghị xem xét kháng nghị giám đốc thẩm đối với một số bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật; khiếu nại việc chậm thi hành bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Viện kiểm sát tỉnh Sơn La tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về cải cách tư pháp; tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết những khó khăn vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật, đảm bảo thực hiện thống nhất; quan tâm theo dõi đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát; phối hợp với các cơ quan tố tụng giải quyết tốt các vụ, việc phức tạp, kéo dài. Chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát, không để tồn đọng, kéo dài; giải quyết dứt điểm đơn thư phức tạp. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo các Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội, Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác hàng năm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề ra./.

Bài, ảnh: Vũ Thị Tố Nga

                                                    Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng