Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Tổng số lượt xem 854658
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019
Đăng lúc 08-01-2020 03:28:18

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1811/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2019.


Kế hoạch được ban hành nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trước tháng 02/2020 phải kiểm tra, rà soát văn bản pháp luật về Dân quân tự vệ và văn bản quy phạm phạm luật khác có liên quan, báo cáo về Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật Dân quân tự vệ năm 2019. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành các nghị định, thông tư quy định chi tiết và biện pháp, hướng dẫn thi hành Luật.

Đồng thời, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ thiết thực, hiệu quả, sâu rộng trên phạm vi toàn quốc.

Toàn văn Quyết định số 1811/QĐ-TTg.

Nguồn: vksndtc.gov.vn

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng