Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập21
Tổng số lượt xem 702531
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành kiểm sát
Số hiệu văn bản: 379/QĐ-VKSTC
Ngày ban hành: 10/10/2017
Lượt xem: 831
Lượt tải về: 76
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

1. Công văn số 5407 ngày 27.12.2017

2. 379/QĐ-VKSTC

3. Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ

4. Hướng dẫn thực hiện HTCT

Các tài liệu khác: