Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Tổng số lượt xem 687071
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Hướng dẫn Xây dựng báo cáo công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành:
Lượt xem: 1241
Lượt tải về: 160
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Giới thiệu:

(Ban hành kèm theo Quyết định số 386/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017

của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban hành Hệ thống mẫu báo cáo công tácHướng dẫn xây dựng báo cáo công tác trong Ngành)

Các tài liệu khác: