Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng số lượt xem 730233
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Hướng dẫn Xây dựng báo cáo công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành:
Lượt xem: 1425
Lượt tải về: 182
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Giới thiệu:

(Ban hành kèm theo Quyết định số 386/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017

của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban hành Hệ thống mẫu báo cáo công tácHướng dẫn xây dựng báo cáo công tác trong Ngành)

Các tài liệu khác: