Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập22
Tổng số lượt xem 702569
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: QUY ĐỊNH VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CƠ SỞ GIAM GIỮ VỚI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ VIỆN KIỂM SÁT CÓ THẨM QUYỀN KIỂM SÁT QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM
Số hiệu văn bản: 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC
Ngày ban hành: 23/01/2018
Lượt xem: 220
Lượt tải về: 26
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Các tài liệu khác: