Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập14
Tổng số lượt xem 1162845

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng ...
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng kiểm sát giải quyết các vụ án Hành chính, Dân sự  Kinh doanh thương mại và Lao động Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 02/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La về công tác kiểm sát năm 2020. Ngày 17/11/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn ...
  • Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mường La phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ ...
    Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mường La phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trực tiếp kiểm tra, giám sát việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Thực hiện Quy chế số 124/QCPH/BTTUBMTTQ-VKS ngày 17/3/2020 về công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường La và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Ngày 18 và 19/11/2020, Viện kiểm sát ...

  • Chính sách phát triển nghề công chứng
    Chính sách phát triển nghề công chứng Ngày 19/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 172/NQ-CP về chính sách phát triển nghề công chứng nhằm phát triển nghề công chứng ổn định, bền vững, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp ...
  • Một số kinh nghiệm nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính ở giai đoạn sơ thẩm
    Một số kinh nghiệm nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính ở giai đoạn sơ thẩm Luật Tố tụng hành chính 2015 được xây dựng dựa trên cơ sở tổng kết, đánh giá các quy định của pháp luật Tố tụng hành chính 2011, kế thừa kinh nghiệm giải quyết các vụ án hành chính từ ...