Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập14
Tổng số lượt xem 1677259
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 26/3/2021.
Đọc tiếp »
Trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định của Luật Việc làm năm 2013
Vừa qua, nhằm hướng dẫn chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 Luật Việc làm năm 2013 về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2021/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/6/2021.
Đọc tiếp »
Ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự năm 2015 về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021.
Đọc tiếp »
Tòa án nhân dân tối cao công bố 04 án lệ mới
Vừa qua, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 42/QĐ-CA về việc công bố án lệ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/3/2021. Các Tòa án có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng án lệ trong xét xử từ ngày 15/4/2021.
Đọc tiếp »
Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ 11
Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và nhiều lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.
Đọc tiếp »
Hướng dẫn phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (kèm theo Quyết định số 1464/QĐ-BYT).
Đọc tiếp »
Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 241/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/02/2021.
Đọc tiếp »
Quy định mới về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19
​​​​​​​Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP quy định về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2021, thay thế Nghị quyết số 37/NQ-CP.
Đọc tiếp »
Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đọc tiếp »
Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao trân trọng giới thiệu Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Đọc tiếp »
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
Đọc tiếp »
Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Cổng TTĐT Viện kiểm sát nhân dân tối cao trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
Đọc tiếp »
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người đã hiến dâng cuộc đời mình vì độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của Nhân dân, Người đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Đọc tiếp »
Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 1/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/01/2021.
Đọc tiếp »
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
Đọc tiếp »
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây”
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, Tết trồng cây đã trở thành phong tục, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khởi đầu cho các hành động bảo vệ rừng, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển bền vững đất nước.
Đọc tiếp »
Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu xây dựng, hình thành và phát triển thị trường năng lượng (than, khí, điện) cạnh tranh lành mạnh, theo từng giai đoạn và có sự điều tiết của Nhà nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia góp phần đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế - xã hội và thực hiện các mục tiêu, chính sách của Đảng và Nhà nước, tăng cường hội nhập quốc tế.
Đọc tiếp »
Quy định mới về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021.
Đọc tiếp »
Bãi bỏ 22 văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/12/2020.
Đọc tiếp »
Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021
Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2021 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Bí Thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Chỉ thị số 48-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2021.
Đọc tiếp »
Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 – 2030
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Đọc tiếp »
Ngành Kiểm sát nhân dân tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Ngày 10/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Đại hội.
Đọc tiếp »
Chính sách phát triển nghề công chứng
Ngày 19/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 172/NQ-CP về chính sách phát triển nghề công chứng nhằm phát triển nghề công chứng ổn định, bền vững, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công chứng, bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, phòng ngừa tranh chấp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. Từ đó, đổi mới hoạt động công chứng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và cải cách tư pháp, đưa hoạt động công chứng Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới.
Đọc tiếp »
Hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng nề về nhà ở do thiên tai gây ra
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng nề về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên.
Đọc tiếp »
Thông tư liên tịch quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
Vừa qua, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và VKSND tối cao đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020.
Đọc tiếp »