Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập27
Tổng số lượt xem 3270928
Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2023
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 08/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân; Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La; Kế hoạch công tác của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Mai Sơn, các Quy chế phối hợp liên ngành giữa Viện kiểm sát Mai Sơn với Công an huyện, Hạt kiểm lâm và phòng tư pháp huyện Mai Sơn.
Đọc tiếp »
Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên trong công tác thực hiện quyền yêu cầu Toà án trong vệc xác minh, thu thập chứng cứ trong giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh donh thương mại và các vụ án hành chính
Xác minh, thu thập chứng cứ là một giai đoạn vô cùng quan trọng của quá trình giải quyết các vụ án dân sự, góp phần quyết định việc chấp nhận hay bác bỏ yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS) quy định: Đương sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp. Trong các trường hợp do Bộ luật này quy định, Tòa án có thể tiến hành một hoặc một số biện pháp cụ thể như: lấy lời khai của đương sự, xem xét, thẩm định tại chỗ… để thu thập tài liệu, chứng cứ.
Đọc tiếp »
Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án theo quy định của pháp luật
Thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 15/5/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường trách nhiệm của VKSND trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; thực hiện hiệu quả Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC ngày 17/9/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao (viết tắt là Hướng dẫn 27) về phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự; Quy chế 505 ngày 18/12/2017 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự; Quy chế 259 ngày 20/7/2023 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.
Đọc tiếp »
“Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ VKSND tỉnh Sơn La tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện dân chủ trong hoạt động  đối với VKSND hai cấp tỉnh Sơn La”
Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Sơn La được thành lập ngày 05/5/2017 theo Quyết định số 143/QĐ-VKS của VKSND tỉnh Sơn La do đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng làm Trưởng Ban. Quá trình hoạt động, Ban chỉ đạo luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh, tập thể lãnh đạo Viện, Đảng ủy. Ban chỉ đạo gặp nhiều thuận lợi trong việc tiếp thu, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện QCDC tại đơn vị. Việc thực hiện QCDC được triển khai tích cực, đảm bảo theo quy định, phát huy quyền làm chủ của công chức, người lao động, tạo không khí dân chủ, cởi mở, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất, kỷ luật kỷ cương được tăng cường góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của Ngành, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương. Bên cạnh những mặt thuận lợi cũng gặp một số những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả, chất lượng công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện dân chủ của Ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo thực hiện QCDC trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La hoạt động kiêm nhiệm, việc tổ chức họp Ban chỉ đạo để đánh giá hoạt động và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động còn chưa được thường xuyên.
Đọc tiếp »
Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự
Kiến nghị, kháng nghị là quyền năng pháp lý của Viện kiểm sát được quy định trong Hiến pháp, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ này nhằm phát hiện những thiếu sót, vi phạm trong hoạt động tư pháp, yêu cầu cơ quan vi phạm khắc phục bảo đảm cho hoạt động tư pháp được thực hiện nghiêm minh, công bằng, dân chủ và khách quan, bảo vệ quyền con người, các quyền và lợi ích chính đáng của Nhà nước, của các tổ chức và công dân đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận.
Đọc tiếp »
Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại,  tố cáo trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Sơn La
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, trong việc tiếp dân, xử lý đơn thư “phải làm cho nghiêm chỉnh, cho kịp thời, làm sớm chừng nào hay chừng ấy. Đồng bào có oan ức, có thắc mắc mới khiếu nại. Ta giải quyết tốt các việc khiếu nại, đồng bào thấy rõ Đảng và Chính phủ quan tâm, lo lắng đến họ”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người làm công tác này phải vừa là tai mắt của cấp trên, vừa là bạn của cấp dưới. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng nêu rõ: Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân. Trách nhiệm đó trước hết thuộc về người đứng đầu các bộ, ngành và địa phương.
Đọc tiếp »
Linh hoạt trong vận dụng, chủ động trong nghiên cứu và  phối hợp giải quyết kháng cáo đối với quyết định  của Tòa án sơ thẩm
Khoản 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự (BLHS) hiện hành quy định: “Trong thời gian thử thách nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo…”, đây là nội dung mới so với chế định án treo quy định tại Điều 60 của BLHS năm 1999. Theo đó, người bị kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo có nghĩa vụ chấp hành các quy định tại Điều 87 của Luật Thi hành án hình sự, nếu vi phạm nghĩa vụ tối thiểu là 02 lần thì hậu quả pháp lý mà họ có thể phải chịu là bị Tòa án ra quyết định buộc phải chấp hành hình phạt tù, không được hưởng án treo nữa.
Đọc tiếp »
Nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La
Công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đào tạo lý luận chính trị là nhiệm vụ trọng tâm của ngành kiểm sát Sơn la trong nhiều năm qua, đã được thể hiện trong các Nghị quyết của Ban cán sự đảng và chương trình, kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Sơn La.
Đọc tiếp »