Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập18
Tổng số lượt xem 1065990
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La 60 năm xây dựng và trưởng thành (26/7/1960 - 26/7/2020)
Đăng lúc 28-07-2020 16:41:42

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành (1960 - 2020), ngành KSND tỉnh Sơn La đã vượt qua những khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu, trưởng thành, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo các quyền dân chủ của nhân dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển quê hương, đất nước.


Ngày 26/7/1960 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của Viện kiểm sát trong hệ thống bộ máy nhà nước. Với chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố Nhà nước. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La được thành lập theo Quyết định số 2204/QĐ-VKSTC ngày 12/12/1962 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ khi thành lập đến năm 1975, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Bộ Chính trị, các Nghị quyết, Chỉ thị của tỉnh ủy Sơn La, ngành kiểm sát tỉnh Sơn La tập trung thực hiện chính sách hình sự trấn áp bọn phản cách mạng, gây bạo loạn, gián điệp, biệt kích, hoạt động phỉ, xử lý nghiêm các loại phản động nội địa, chống phá chính quyền, chia rẽ dân tộc, tuyên truyền xuyên tạc chính sách của đảng và Nhà nước, xử lý triệt để các hành vi xâm phạm việc chi viện cho tiền tuyến, đưa ra truy tố các vụ tham ô, trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, vật tư quốc phòng, hàng hóa viện trợ; kịp thời giải quyết các vụ, việc bảo vệ chính sách hậu phương và tiền tuyến, nhằm bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, quyền tự do dân chủ của nhân dân, đoàn kết các dân tộc ở vùng Tây Bắc, chống mọi biểu hiện tiêu cực gây cản trở đến việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương.    

Từ năm 1975 đến năm 1986, miền nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội nhưng vẫn còn phải đương đầu với cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch. Chuyển sang thời kỳ mới, ngành kiểm sát nhanh chóng sắp xếp lại tổ chức, đẩy nhanh hoạt động phục vụ có hiệu quả công cuộc xây dựng đất nước sau chiến tranh. Hiến pháp năm 1980 xác định nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa là một trong những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quản lý Nhà nước. Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (1981) một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong việc đảm bảo pháp chế thống nhất trong cả nước; nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong giai đoạn này là phục vụ đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng, chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch. Chú trọng hướng công tác kiểm sát phục vụ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo vệ tài sản và chế độ quản lý kinh tế, trừng trị nghiêm khắc các đối tượng đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép.

Từ năm 1986 đến năm 2002, bước sang thời kỳ đổi mới, ngành Kiểm sát Sơn La đã đạt được những kết quả tích cực góp phần vào việc đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội luôn bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, những chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung kiểm sát các lĩnh vực kinh tế trọng điểm phát hiện kịp thời các vi phạm, ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục góp phần vào việc quản lý kinh tế theo pháp luật; đấu tranh ngăn chặn những hành vi lợi dụng cơ chế để vi phạm đường lối chính sách của Đảng, vi phạm pháp luật.

Tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La vinh dự nhận Bức trướng

tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành

Viện kiểm sát hai cấp đã mở hàng trăm cuộc kiểm sát trực tiếp tại các ngành, các lĩnh vực kinh tế quan trọng như nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng cơ bản; hoạt động quản lý sử dụng ngoại tệ, vàng bạc; kinh doanh thu nộp thuế; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý và thu chi ngân sách phục vụ chương trình giáo dục, đào tạo xoá đói giảm nghèo và các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa cho đồng bào các dân tộc vùng cao... Qua kiểm sát đã tham mưu với Cấp uỷ, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp chấn chỉnh những sơ hở trong công tác quản lý kinh tế; kịp thời kiến nghị với các cơ quan, đơn vị được kiểm sát có biện pháp khắc phục vi phạm; yêu cầu thu hồi cho nhà nước hàng chục tỷ đồng; yêu cầu khởi tố nhiều vụ án hình sự; xử lý nghiêm minh những người vi phạm, nhằm khôi phục trật tự pháp luật ở các lĩnh vực. Công tác kiểm sát văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội giao cho ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện có hiệu quả. Hàng năm Viện kiểm sát đều phát hiện nhiều văn bản của các cấp, các ngành có vi phạm pháp luật để tổng hợp, kiến nghị với Hội đồng nhân dân quản lý theo dõi, đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Năm 2002, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi, bổ sung, theo đó chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, không thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội nữa. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Ngành kiểm sát nhân dân đã có sự đổi mới toàn diện về tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, công dân.

Tập thể lãnh đạo VKSND hai cấp tại Quảng trường Tây Bắc

Trong công tác thực hành quyền công tố, ngành Kiểm sát đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử hàng chục ngàn vụ án hình sự; hàng chục ngàn bị can, bị cáo phạm tội được cải tạo, giáo dục thành người lương thiện trở lại với cộng đồng, là công dân có ích cho xã hội. Công tác kiểm sát xét xử dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo đúng quy định của pháp luật; kiểm sát giam giữ cải tạo, thi hành án; giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm, hoạt động có hiệu quả.

Thực hiện công cuộc cải cách tư pháp do theo chủ trương của Đảng và các Nghị quyết của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 08-NQ/TW, Nghị quyết số 48-NQ/TW, Nghị quyết số 49- NQ/TW, Kết luận số 92 -KL/TW của Bộ Chính trị), các Nghị quyết, Chỉ thị của tỉnh ủy. Đây là giai đoạn ngành kiểm sát Sơn La triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các biện pháp đổi mới trên mọi lĩnh vực công tác bằng những kết quả cụ thể, ngành Kiểm sát đã giữ vững, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tăng cường công tác phối hợp với

VKSND tỉnh Luông Pha Bang, nước CHDCND Lào trong công tác phòng, chống tội phạm

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, ngành kiểm sát Sơn La đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được những kết quả nổi bật sau đây:

Một là, tích cực tham gia và đóng góp quan trọng trong đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức và nhân dân; góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Hai là, thực thi nhiệm vụ kiểm sát và đấu tranh với các hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp, ngành Kiểm sát đã góp phần đảm bảo cho hoạt động tư pháp tuân thủ đúng pháp luật.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong suốt 60 năm qua ngành Kiểm sát luôn quán triệt tinh thần thượng tôn hiến pháp và pháp luật, bảo vệ pháp luật, dựa vào pháp luật và tuân thủ pháp luật, đã trở thành phẩm chất của Kiểm sát viên và đặc trưng của ngành kiểm sát.

Thông qua công tác kiểm sát đã nắm đầy đủ tình hình vi phạm trong lĩnh vực tư pháp; kịp thời kháng nghị, kiến nghị sửa chữa; yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền khắc phục và phòng ngừa vi phạm.

Ba là, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành đạt được nhiều kết quả tích cực, ngành kiểm sát Sơn La đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay bộ máy tổ chức của Viện kiểm sát hai cấp đã được kiện toàn và củng cố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ ngày càng lớn mạnh. Những ngày đầu mới thành lập còn ít cán bộ, nguồn cán bộ chủ yếu làm công tác đảng, công tác đoàn thể, bộ đội chuyển ngành, cán bộ có trình độ pháp lý còn ít, từng bước mới được đào tạo bồi dưỡng.

 Đến nay ngành kiểm sát Sơn La có trên 200 cán bộ, công chức; 100 % cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn có trình độ đại học, hàng chục đồng chí trình độ thạc sĩ, cao cấp lý luận chính trị; tỉ lệ Kiểm sát viên trung cấp ở Viện kiểm sát tỉnh trên 60%; kiểm sát viên sơ cấp ở cấp huyện gần 70%.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ có lương tâm nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao. Tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, Ban cán sự đảng, Đảng bộ, các chi bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo ngành Kiểm sát hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương và VKSND tối cao, cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện, điều kiện làm việc từng bước được tăng cường, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả công tác nghiệp vụ, quản lý chỉ đạo điều hành, quản lý án hình sự, thống kê tội phạm. Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã quan tâm đổi mới trang phục đã làm thay đổi diện mạo của ngành, nâng cao vị thế cho Kiểm sát viên khi thi hành công vụ, tạo hình ảnh tin cậy trong lòng nhân dân.

Với những kết quả, thành tích đạt được, ngành kiểm sát Sơn La đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, VKSND tối cao ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương lao động các hạng Nhất Nhì, Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của UBND tỉnh, của VKSND tối cao, các Bộ, Ngành Trung ương.

Từ năm 2013 đến nay, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, liên tục được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Viện kiểm sát tối cao; năm 2016 được tặng cờ thi đua của Chính phủ; năm 2019 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì cho VKSND tỉnh. Nhiều lượt tập thể, cá nhân được công nhận các danh hiệu thi đua cũng như các phần thưởng cao quý của Đảng, của Nhà nước.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới, ngành Kiểm sát Sơn La tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị, của Đảng về cải cách tư pháp, về phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp. Tích cực tham mưu với cấp ủy về công tác phòng chống tội phạm, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết tốt các vụ, việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, xây dựng ngành kiểm sát ngày càng vững mạnh./.

Bài, ảnh: Đồng chí Nguyễn Đình Đức

Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng,Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng