Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng số lượt xem 1066059
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tiến hành kiểm tra, thanh tra nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố
Đăng lúc 10-08-2020 16:40:15

Trong 03 ngày (từ ngày 03/8/2020 đến ngày 05/8/2020), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La trực tiếp kiểm tra nghiệp vụ công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại và công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố. Đoàn kiểm tra, thanh tra do đồng chí Sa Thị Hoa, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, một số đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng Thanh tra - Khiếu tố và Phòng 9 là thành viên.


Sau khi nghe đại diện lãnh đạo VKSND thành phố Sơn La báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kiểm sát thụ lý và kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự hôn nhân gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại và việc thực hiện quy chế dân chủ. Đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan, nhận thấy:

- Về Kiểm sát thụ lý và kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại: Từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/07/2020, đơn vị thụ lý và kiểm sát giải quyết 225 vụ, việc. Số đã giải quyết 176 vụ. Trong đó: Xét xử 13 vụ; Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, công nhận thuận tình ly hôn 124; Đình chỉ 39 vụ; tạm đình chỉ 03 vụ. Thụ lý và kiểm sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án 51 hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố chọn và đã tổ chức 03 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm.

- Về công tác tiếp công dân; Kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong kỳ kiểm tra, đã tiếp 12 lượt công dân (lãnh đạo Viện tiếp 02 lượt, kiểm sát viên tiếp 10 lượt). Trong đó thuộc thẩm quyền kiểm sát 11 lượt, không thuộc thẩm quyền giải quyết 01 lượt. Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ 19 đơn 19 việc. VKSND thành phố Sơn La đã thụ lý, giải quyết 01 đơn 01 việc khiếu nại. Kiểm sát việc giải quyết đối với các cơ quan tư pháp 17 đơn 17 việc, chuyển Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sơn La giải quyết theo thẩm quyền 13 đơn 13 việc. Chuyển Cục thi hành án dân sự tỉnh Sơn La giải quyết theo thẩm quyền 01 đơn, 01 việc tố cáo.

- Kết quả thanh tra thực hiện quy chế dân chủ: Lãnh đạo Viện đã kịp thời triển khai việc thực hiện quy chế dân chủ tới toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên. Thông qua việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ, đã góp phần nâng cao nhận thức của công chức, người lao động trong đơn vị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đảm bảo phát huy quyền làm chủ, từng bước xây dựng đội ngũ công chức, kiểm sát viên có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới, góp phần xây dựng ngành kiểm sát trong sạch, vững mạnh.

Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, yêu cầu VKSND thành phố Sơn La rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Đồng chí Sa Thị Hoa, Phó viện trưởng, trưởng Đoàn kiểm tra, thanh tra phát biểu kết luận kiểm tra, thanh tra

Đồng thời, đoàn kiểm tra đã giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự mà Kiểm sát viên VKSND thành phố Sơn La đang thực hiện./.

Tin, ảnh: Hoàng Thị Hoa, Trịnh Hà   

                                                                         VKSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng