Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Tổng số lượt xem 1115011
CHI BỘ 2 - ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THỰC HIỆN TỐT PHƯƠNG CHÂM “ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI-TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG-THỰC CHẤT, HIỆU QUẢ” GẮN VỚI “TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
Đăng lúc 16-09-2020 10:44:40

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2020. Ngày 15/9/2020, Chi bộ 2 - Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” gắn với việc triển khai, thực hiện chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề, có đồng chí Phùng Mạnh Hùng - Bí thư Đảng bộ; toàn thể đảng viên Chi bộ 2.

Đồng chí Phùng Mạnh Hùng - Bí thư Đảng bộ phát biểu chỉ đạo

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Thị Thùy Hương- Bí thư Chi bộ 2 đã quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc học tập chuyên đề, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát Sơn La. Đồng thời, đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế của Chi bộ trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng chí Lê Thị Thùy Hương - Bí thư Chi bộ 2 chủ trì sinh hoạt chuyên đề

Tính đến cuối Quý III/2020, Chi bộ đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”theoChỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của Ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 02/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát năm 2020.Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, không bè phái,giữ gìn đoàn kết nội bộ; 02 tổ đảng cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đã lãnh đạo 02 Phòng nghiệp vụ (Phòng 1 vàPhòng 3): thực hiện cơ bản đạt và vượt một số chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Chủ động đề ra các biện pháp tăng cường trách nhiệm công tố, gắn với hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự về kinh tế, chức vụ, tham nhũng,an ninh, ma túy. Bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các kế hoạch công tác của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Ban hành nhiều kiến nghị khắc phục vi phạm đối với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và thiếu sót, sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế của các cơ quan chức năng. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các ngành. Tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo Viện trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo Viện kiểm sát cấp huyện. Góp phần nâng cao vai trò chủ đạo, vị thế của ngành Kiểm sát trong các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Đảng viên Chi bộ tham gia thảo luận tại buổi sinh hoạt

Đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận sôi nổi, cùng trao đổi về một số tồn tại, hạn chế và đánh giá nguyên nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: Một số vụ án phải kéo dài thời hạn điều tra do chậm có kết quả thu giữ thư tín, điện tín; Một số vụ án còn phải trả hồ sơ điều tra bổ sung;năm 2020 sẽ thực hiện Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua đối với cácđơn vị, trong đó có một số nội dung không hợp lý, ảnh hưởng đến việc chấm chỉtiêu thi đua đảm bảo thực chất, hiệu quả, công bằng… Qua đó,đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo buổi sinh hoạt Chuyên đề, đồng chí Phùng Mạnh Hùng đánh giá cao quá trình lựa chọn, chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ 2 là rất cần thiết, sát với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời,yêu cầu Ban chi ủy, đảng viên Chi bộ: Tiếp tục thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, xây dựng cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong tình hình mới; Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết từnội bộ các tổ đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong việc quản lý, rèn luyện cán bộ, kiểm sát viên; phân công nhiệm vụ hợp lý để phát huy tối đa khả năng; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, cần có cách thức và phương pháp kiểm tra, giám sát phù hợp, hiệu quả; thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, của Ngành./.

Tin, ảnh: Cầm Hồng Hà

 Chi Bộ 2 - Đảng Bộ VKSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng