Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập82
Tổng số lượt xem 1486062
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và người lao động ngành kiểm sát nhân dân”
Đăng lúc 04-10-2020 15:33:14

Ngày 16/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 08/QĐ-VKSTC về việc ban hành “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân” (thay thế Quyết định số 296/2008/QĐ-VKSTC ngày 18/6/2008 của Viện trưởng VKSND tối cao) nhằm quy định chuẩn mực ứng xử, bảo đảm sự liêm chính, văn minh, chuyên nghiệp, phù hợp với nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KSND; bảo đảm việc công khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; là cơ sở để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tu dưỡng, rèn luyện bản thân; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; là cơ sở để thực hiện việc giám sát, đánh giá về đạo đức, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và là một trong những căn cứ để cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc đánh giá, xếp loại khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và của ngành KSND.


Nhận thức được tầm quan trọng của “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành   Kiểm sát nhân dân” trong thời gian qua Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh Sơn La có nhiều biện pháp để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Các tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể công đoàn, đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đóng góp ý kiến, thảo luận. Qua đó, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong các tổ chức đảng, đoàn thể góp phần tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, người lao động ngành KSND Sơn La gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

Về nội dung Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND tại Quy định số 08, bao gồm 03 chương, 17 điều. Phần nội dung quy định được đi sâu nghiên cứu, thảo luận:

*) Quy tắc ứng xử chung (Điều 4):Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của mình theo quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật tiếp công dân, các văn bản pháp luật khác có liên quan và quy định của ngành KSND.

*) Ứng xử trong thi hành nhiệm vụ, công vụ(Điều 5)

- Quy tắc quy định những việc phải làm đối với công chức, viên chức và người lao động (gồm 04 nhóm): (1) Khi làm việc tại công sở và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ phải mặc trang phục, đi giày hoặc dép có quai hậu, đeo biển tên, phù hiệu, cấp hiệu theo đúng quy định của Ngành. (2) Giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, đơn vị, lãnh đạo và đồng nghiệp; thực hiện đúng quy định của Nhà nước về thời gian làm việc, nơi làm việc phải ngăn nắp, gọn gàng.Có thái độ lịch sự, hòa nhã, tôn trọng, lắng nghe giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể các quy định liên quan đến việc giải quyết công việc khi giao tiếp với công dân hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. (3) Khi được phân công tham gia phiên tòa, phiên họp của Tòa án, phải thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Viện trưởng VKSND tối cao. (4) Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải thực hiện các quy định nói trên và các việc sau: Nghiêm túc thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; gương mẫu trong lối sống, trong công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ, đạo đức, tác phong, văn hóa trong đơn vị, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đúng đắn của công chức, viên chức và người lao động.

- Những việc không được làm đối với công chức, viên chức và người lao động (có 04 nhóm): (1) Lợi dụng ảnh hưởng của mình can thiệp, tác động trái pháp luật đến người có trách nhiệm giải quyết vụ án, vụ việc; mạo danh cá nhân để giải quyết công việc; lợi dụng danh nghĩa tổ chức để giải quyết công việc của cá nhân.Có thái độ hoặc hành vi quan liêu, cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc. (2) Làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật nghiệp vụ; làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu của vụ án, vụ việc khi được giao giải quyết; dùng lời lẽ có tính chất xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với những người là đối tượng thi hành nhiệm vụ, công vụ hoặc gợi ý, đe dọa, bức ép, bắt buộc họ phải chấp nhận hay khai báo không khách quan, sai sự thật. (3) Từ chối các yêu cầu đúng pháp luật, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác, lợi ích tinh thần từ cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trái quy định của pháp luật, ảnh hưởng tiêu cực tới việc thực thi công vụ. (4) Mở nhạc, chơi điện tử và sử dụng các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc; truy cập các trang mạng có nội dung không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; làm việc riêng trong thực thi nhiệm vụ, công tác.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được làm những việc nói trên và các việc sau: Bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức cán bộ, kế toán, tài vụ, thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, đơn vị hoặc mua bán vật tư, hành hóa, giao dịch, ký kết hợp đồng phục vụ cho hoạt động của cơ quan, đơn vị nơi mình giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; sử dụng kinh phí, tài sản khác của Nhà nước, cơ quan, đơn vị làm quà tặng trái quy định của pháp luật; bao che hoặc làm ngơ cho công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của mình có hành vi tham nhũng hoặc vi phạm khác.

*) Ứng xử trong nội bộ cơ quan, đơn vị (Điều 6)

- Những việc phải làm (có 03 nhóm): (1) Chấp hành quyết định của người lãnh đạo, quản lý; trong giao tiếp và khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, cấp dưới phải có thái độ lịch sự, tôn trọng, trung thực với cấp trên, đúng nguyên tắc chế độ thủ trưởng và theo cấp bậc.(2) Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; tích cực đóng góp ý kiến xây dựng, phát triển cơ quan, đơn vị; ứng xử có văn hóa với đồng nghiệp, tôn trọng giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; góp ý chân thành, không xúc phạm uy tín danh dự của đồng nghiệp, thân thiện, hợp tác, tôn trọng giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị.(3) Thường xuyên giữ gìn, bảo vệ và sử dụng đúng công năng của tài sản, trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngoài thực hiện các nội dung trên còn phải làm những việc gồm: Xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức và văn hóa công vụ trong cơ quan, đơn vị; tôn trọng và phát huy dân chủ, kinh nghiệm, sự sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện nhiệm vụ; có trách nhiệm làm rõ đúng, sai rõ ràng đối với công chức, viên chức, người lao động khi có phản ánh, tố cáo mà chưa được xác minh, làm rõ.Thường xuyên tổ chức, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành pháp luật của công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND.

- Những việc không được làm: Thực hiện không đúng thẩm quyền, lạm quyền, vượt quyền; đùn đẩy trách nhiệm cho người khác; vi phạm quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; Có đơn thư nặc danh hoặc tố cáo không đúng sự thật gây mất đoàn kết nội bộ; trù dập, lợi dụng việc góp ý, phê bình làm tổn hại đến danh dự, uy tín của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Làm việc riêng, gây mất trật tự trong giờ làm việc; Thờ cúng hoặc thực hiện hoạt động mê tín dị đoan khác trong phòng làm việc; hút thuốc lá tại cơ quan, phòng làm việc; sử dụng đồ uống có cồn ngay trước hoặc trong giờ làm việc; đánh bạc, tham gia các tệ nạn xã hội; sử dụng tài sản, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác vào mục đích cá nhân dưới mọi hình thức.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được làm những việc nói trên và các việc sau: Tặng quà, nhận quà tặng để thực hiện các hành vi trái pháp luật; sử dụng thông tin, tài liệu của cơ quan, đơn vị vì vụ lợi; tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra còn một số quy định về Ứng xử với cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác, Ứng xử với cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, Ứng xử trong gia đình,Ứng xử nơi cư trú, Ứng xử nơi công cộng, Ứng xử, giao tiếp qua điện thoại (Từ Điều 7 đến Điều 13).

Nhìn chung các cán bộ, công chức, người lao động VKSND hai cấp tỉnh Sơn La đã nghiêm túc học tập, nghiên cứu các nội dung của Quy tắc để tự vận dụng vào việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân, nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ. Thực hiện tốt các quy định về ứng xử trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; trong nội bộ cơ quan, đơn vị; với cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác, trong gia đình, nơi cư trú… không có cán bộ, đảng viên nào bị xử lý kỷ luật do vi phạm đạo đức công vụ. Hàng năm, VKSND tỉnh Sơn La được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng cờ thi đua của Chính phủ, Ngành. Tuy nhiên,trong thực tế thời gian qua vẫn còn một số cán bộ, công chức, người lao động chưa chấp hành tốt kỷ luật lao động về thực hiện thời gian làm việc (đi muộn về sớm, mua bán hàng hóa, giao nhận bưu phẩm…); sử dụng thời gian làm việc chưa hiệu quả; trong giờ làm việc, ca trực, các buổi sinh hoạt chi bộ không sử dụng trang phục, đeo phù hiệu cấp hiệu không đầy đủ, đi dầy dép không đúng loại được cấp phát, đi dép lê; tại các cuộc họp, hội nghị còn sử dụng điện thoại di động chơi điện tử, lướt Web, hút thuốc lá trong trụ sở cơ quan, đơn vị…

Để khắc phục những vi phạm, góp phần thực hiện có hiệu quả “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân” VKSND tỉnh Sơn La phải tiếp tục quán triệt, thực hiện Quyết định số 08/QĐ-VKSTC ngày 16/01/2020 của VKSND tối cao; quy định số 46/QĐ-VKSTC ngày 20/02/2017 của VKSND tối cao về quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, phiên họp gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18/12/2013 của Tỉnh ủy Sơn la về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các quy định liên quan. Lãnh đạo các đơn vị phải gương mẫu đi đầu và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành nội dung của quy định đối với cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị mình. Cán bộ, công chức, người lao động phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa công sở, xem đây vừa là quyền lợi, đồng thời cũng vừa là nhiệm vụ thường xuyên. Phải tự chỉnh đốn tác phong, nắm chắc các nội dung của Quy tắc này (Làm những việc phải làm và không thực hiện những việc không được làm). Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ./.

Bài: Phạm Văn Vinh, Trịnh Thu Hà

Viện KSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng