Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập14
Tổng số lượt xem 1677261
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV
Đăng lúc 22-09-2015 08:55:13

Trong ba ngày (từ 18 đến 20-9) các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đã kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.


  • Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác trang trí khánh tiết tại
  • Trung tâm Hội nghị tỉnh, nơi diễn ra Đại hội.

Đồng chí Hoàng Văn Chất và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã kiểm tra công tác trang trí khánh tiết tại Hội trường; khu vực trưng bày triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị và những thành tựu sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới; công tác phục vụ, bảo đảm an ninh trật tự tại những nơi đón tiếp, bố trí đại biểu ăn nghỉ và những điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, công tác tuyên truyền... Đến nay, công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã được tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội chỉ đạo thực hiện theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng, những vấn đề phát sinh được giải quyết kịp thời.
 
Đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội tập trung chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành những công việc theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; chuẩn bị chu đáo các công việc phục vụ Đại hội, công tác tuyên truyền Đại hội và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo baosonla.org.vn

Các bài mới đăng