Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập5
Tổng số lượt xem 1123693
Hôm nay, ngày 23-9-2015, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020
Đăng lúc 23-09-2015 09:37:47

Sáng nay, ngày 23-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ đề của Đại hội là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; sớm xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc.


  • Trung tâm Hội nghị tỉnh, nơi tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV là Đại hội của đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kế thừa thành tựu của 30 năm đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La phát huy truyền thống cách mạng và đoàn kết, năng động và sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Về dự Đại hội có 349 đại biểu, trong đó có 49 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII; 300 đại biểu được bầu từ Đại hội của 18 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2010-2015; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
 
Đại hội chính thức diễn ra trong hai ngày (23 và 24-9), Phiên khai mạc và bế mạc Đại hội được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH tỉnh; thông tin về Đại hội sẽ được phản ánh trên các số báo tiếp theo.

Theo http://www.baosonla.org.vn/

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng