Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Tổng số lượt xem 967957
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp
Đăng lúc 25-09-2015 08:13:10

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, đoàn kết với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an đã dự và chỉ đạo Đại hội.


  • Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại biểu các ban, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 2, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng; các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 349 đại biểu, đại diện cho trên 7,1 vạn đảng viên từ 18 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã về dự Đại hội.
 
 Đại hội đã thảo luận dân chủ và nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đại hội Đảng bộ các cấp, ý kiến của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia xây dựng Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII; thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn trên cơ sở đó để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. 5 năm qua (2010-2015), Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, thách thức, duy trì phát triển kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; so với cuối nhiệm kỳ trước, quy mô kinh tế tăng 1,7 lần, thu ngân sách trên địa bàn tăng 3,5 lần và thu nhập bình quân đầu người tăng 2 lần… Hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư; đạt mục tiêu “sớm đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc”. Chính trị - xã hội ổn định, khối đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đối ngoại được tăng cường; các vấn đề xã hội bức xúc được tập trung giải quyết. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực, hệ thống chính trị được kiện toàn, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Kết quả đạt được trong 5 năm qua rất có ý nghĩa, tạo điều kiện và tiền đề quan trọng để tỉnh ta tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.
 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra mục tiêu: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc”. Chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015-2020: bình quân hằng năm phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân khoảng 10%; Kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 60 triệu USD/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên; Tỷ lệ gia đình văn hóa tăng bình quân từ 1-1,5%/năm; Hằng năm có 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 50% đạt TSVM; có từ 80% trở lên đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chỉ tiêu phấn đấu đạt vào năm 2020: Thu nhập bình quân đạt khoảng 2.000 USD/người; Cơ cấu kinh tế: dịch vụ khoảng 48%, nông lâm nghiệp khoảng 28%, công nghiệp - xây dựng khoảng 24%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.000 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm (2016 - 2020) đạt 80.000 tỷ đồng... 
 
Đại hội đã đề ra các chủ trương, giải pháp và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền các cơ quan tư pháp vững mạnh; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trong mọi tình huống; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tập trung vào địa bàn vùng khó khăn, biên giới; hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực thu hút đầu tư phát triển; hoàn thiện hạ tầng các xã, bản đặc biệt khó khăn; phát triển kinh tế du lịch; tạo bước đột phát trong kinh tế nông, lâm nghiệp; phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc.
 
Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu 55 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XIV. Tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí; đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV; đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIII; đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV. Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Hoàng Quốc Khánh được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh gồm 19 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Bế mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu nêu bật thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV là nguồn sức mạnh hết sức to lớn, cổ vũ mạnh mẽ đối với Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa của quê hương, đất nước. Đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và những người con Sơn La ở các địa phương trong nước và ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Sơn La; nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Theo baosonla.org.vn

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng