Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập17
Tổng số lượt xem 3586189
Những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2010-2015
Đăng lúc 25-09-2015 09:02:36

Chặng đường 5 năm qua (2010-2015) là nấc thang tiếp nối hành trình xây dựng và phát triển, ghi nhận nhiều thành quả mới vào lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La. Từ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đến công tác xây dựng Đảng, công tác đối ngoại tất cả đều có sự chuyển biến rõ nét. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.


  • Những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2010-2015

Nhiệm kỳ 2010-2015, cùng với những thời cơ và thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Đảng bộ tỉnh luôn thể hiện rõ vai  trò  lãnh đạo nhân dân các dân tộc đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng, đầu tư trọng tâm, trọng điểm, hình thành các vùng kinh tế, vùng nguyên liệu tập trung, khu sản xuất công nghệ cao, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, bước đầu đạt được nhiều thành tựu quan trọng.


Nổi bật là nền kinh tế tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu có bước chuyển dịch tích cực và vững chắc hơn. Tổng sản phẩm (GRDP) năm 2015 ước đạt 22.126 tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2010, bình quân giai đoạn 2011-2015 tăng 10,93%/năm.


Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát huy mạnh mẽ lợi thế, tiềm năng của tỉnh; So với năm 2010, năm 2015 lĩnh vực dịch vụ tăng từ 32,88% lên 46,25%, nông lâm nghiệp giảm từ 37,84% xuống 31,14%, công nghiệp - xây dựng giảm từ 29,28% xuống 22,61%.


Sản xuất nông lâm nghiệp phát triển khá; ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất; hình thành một số vùng chuyên canh, một số mô hình sản xuất hiệu quả cao. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp năm 2015 ước đạt 10.875 tỷ đồng, tăng 30,1% so với năm 2010, bình quân tăng 5,4%/năm; giá trị thu nhập trên 01 ha đất canh tác ước đạt 34 triệu đồng. An ninh lương thực và thực phẩm được đảm bảo.


Diện tích cây công nghiệp hiện có 60.516 ha và 18.198 ha cây ăn quả; diện tích cây ngô 155.000 ha, sản lượng hơn 63,8 vạn tấn đã tạo ra các vùng sản xuất tập trung, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tỷ lệ độ che phủ rừng ước đạt 45,7%.


Công nghiệp có bước phát triển mới, tiềm năng, lợi thế được phát huy. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đến hết năm 2015 đạt 5.764 tỷ đồng, tăng 68,4% so với năm 2010, bình quân tăng 10,9%/năm. Công nghiệp điện, khai khoáng, chế biến nông lâm sản, một số cụm công nghiệp Mộc Châu, Mai Sơn,Phù Yên... đã được định hình khá rõ nét phù hợp với điều kiện của tỉnh miền núi;


Lĩnh vực thương mại dịch vụ phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, ngành nghề và thị trường. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đến hết năm 2015 đạt 16.280 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với năm 2010, bình quân tăng 21,5%/năm; Du lịch phát triển mạnh cả về số lượng khách, loại hình và sản phẩm; hạ tầng du lịch được tập trung quy hoạch và đầu tư. Khu du lịch quốc gia Mộc Châu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đang tạo ra điểm nhấn trên bản đồ du lịch Quốc gia, thu hút mạnh du khách, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.


Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 ước đạt 3.300 tỷ đồng, vượt 65% so với chỉ tiêu Đại hội, bình quân tăng 28,8%/năm. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tổng vốn huy động cho đầu tư phát triển giai đoạn 2010-2015 khoảng 65.300 tỷ đồng. Các dự án quan trọng về giao thông, thuỷ lợi, điện, trường học, trụ sở làm việc, cơ sở y tế được quan tâm đầu tư đúng mức.


Văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm phát triển và có nhiều tiến bộ. Các cấp học, bậc học tiếp tục phát triển nhanh về quy mô và số lượng, xã hội hoá được đẩy mạnh;  hoàn thành phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp các năm đều đạt trên 90%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 25% năm 2010 lên 36% năm 2015.


Toàn tỉnh có 22,1 giường bệnh và 5,8 bác sỹ/1 vạn dân, 143 xã có bác sỹ, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%. Văn hoá, thể dục - thể thao tiếp tục phát triển. Truyền thống và bản sắc văn hoá tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được gìn giữ và phát huy; nhiều lễ hội truyền thống được phục dựng gắn với phát triển văn hóa cộng đồng và du lịch; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” có bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.


Thực hiện tốt chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách được cải thiện và nâng lên đáng kể.Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 38% năm 2010 xuống còn 22% năm 2015


Trong 5 năm, đã huy động, lồng ghép, bố trí được hơn 40.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn nông thôn như: đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, trụ sở xã, nhà văn hóa, trường lớp học, nhà ở công vụ giáo viên, nhà bán trú cho học sinh, trạm y tế, chợ nông thôn,... Tập trung huy động được các nguồn lực trong dân, cùng với hỗ trợ từ ngân sách . Đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới


An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quốc phòng được đảm bảo, nền quốc phòng toàn dân, biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được tăng cường; tiềm lực quốc phòng được nâng lên, xây dựng khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới


Công tác xây dựng Đảng được quan tâm trên cả ba lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức. Việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, tạo sự chuyển biến quan trọng về đạo đức, phong cách, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Hợp tác quốc tế được duy trì và mở rộng, chú trọng kinh tế đối ngoại và chủ động tìm kiếm, nghiên cứu học tập, kêu gọi các đối tác đầu tư  các dự án, chuyển giao công nghệ, hợp tác sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào được duy trì và phát huy hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy nhân lên sức mạnh tổng lực vì Sơn La ngày càng phát triển và đổi mới. 

Theo http://sonlatv.vn/

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng