Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng số lượt xem 1677323
Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2021-2026; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giai đoạn 2021-2025 trong việc thực hiện Quy chế 238-QC/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư
Đăng lúc 26-07-2021 10:58:34

Căn cứ Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”; Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 26/3/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt và tổ chức thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII). Ngày 26/7/2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2021-2026; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giai đoạn 2021-2025 trong việc thực hiện Quy chế 238-QC/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Đinh Thị Bích Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh.


Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua các nội dung phối hợp bao gồm tập trung vào định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, quyết sách của tỉnh, huyện; tham mưu cấp ủy chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm; phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy, chính quyền biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

phát biểu tại Hội nghị

Với mục đích nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự gắn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với việc thực thi pháp luật, giải quyết  các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; Góp phần cùng Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, ngăn chặn, phòng ngừa xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Công tác phối hợp phải đi vào trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, tốn kém; có đánh giá, sơ kết, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong triển khai thực hiện công tác phối hợp.

Các đại biểu dự Hội nghị ký kết chương trình phối hợp

Tại buổi thảo luận, các đại biểu nhất trí cao những nội dung trong Chương trình phối hợp, các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2021-2026; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp nhằm thực hiện có hiệu quả Quy chế 238-QC/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư./.

Tin, ảnh: Lò Thị Hải Yến

                                                                                        VPTH, Viện KSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng