Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng số lượt xem 1728571
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La: Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức
Đăng lúc 23-08-2021 01:39:13

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có đủ phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn, bảo đảm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.


Trong giai đoạn 2016 - 2021, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức của ngành Kiểm sát Sơn La luôn được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh chú trọng, quan tâm, xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cán bộ hàng năm. Việc đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa các tiêu chuẩn, điều kiện theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn theo chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý và công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn; linh hoạt trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch và tự đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ đã được VKSND tỉnh Sơn La quan tâm thực hiện, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện chức danh theo vị trí việc làm và điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý.

  Đã thực hiện nghiêm túc việc chọn cử công chức tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, đào tạo cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị; các lớp bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước, kiến thức an ninh - quốc phòng… tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Đảng, của Ngành và địa phương theo các kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cấp ủy địa phương.

Từ tháng 01/2016 đến 6/2021, trên cơ sở kế hoạch và hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng của VKSND tối cao, VKSND tỉnh Sơn La đã cử 164 lượt công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị, về chuyên môn nghiệp vụ và đào tạo sau đại học. Nhìn chung, cán bộ công chức được chọn cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tăng về số lượng và đảm bảo về chất lượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả làm việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị và yêu cầu về cải cách tư pháp, hội nhập kinh tế quốc tế.

Cơ bản đến nay đội ngũ công chức của VKSND tỉnh Sơn La đã đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo chức danh, vị trí việc làm và chức danh lãnh đạo, quản lý. Toàn ngành hiện nay có 190 công chức, về trình độ chuyên môn có: 24 Thạc sỹ Luật (chiếm 12,6%); 03 công chức có trình độ thạc sĩ chuyên ngành khác (chiếm 1,6%);  145 công chức có trình độ Cử nhân Luật (chiếm 76,3%),  14 công chức chuyên ngành khác có trình độ cử nhân (chiếm 7,4%). Công chức có trình độ Cử nhân và Cao cấp lý luận chính trị 38 đồng chí (chiếm 20%), trung cấp lý luận chính trị 14 đồng chí (chiếm 7,4%).

Trong 5 năm, đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn về nghiệp vụ cho hàng trăm lượt Kiểm sát viên, công chức VKSND hai cấp với hình thức trực tiếp và trực tuyến như: Hội nghị tập huấn một số nội dung mới của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Thông tư số 06/2013/TTLT, hướng dẫn thi hành quy định của BLTTHS về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự; tập huấn công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, sơ kết 3 năm phiên tòa rút kinh nghiệm; Hội nghị tập huấn “Nâng cao chất lượng kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố"; Hội nghị tập huấn trực tuyến về bảo vệ bí mật nhà nước; an toàn, an ninh mạng; sử dụng chữ ký số; phần mềm quản lý văn bản điều hành trong ngành Kiểm sát nhân dân; Hội nghị tập huấn trực tuyến về phần mềm Sổ thụ lý điện tử án hình sự; Hội nghị tập huấn công tác Văn phòng tổng hợp; thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin; Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2019…


Đồng chí Nguyễn Đình Đức - Bí thư Ban cán sự đảng - Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc

Hội nghị tập huấn công tác văn phòng tổng hợp; thống kê tội phạm và công nghệ thông tin

Đặc biệt trong năm 2020, nhận thấy công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong lĩnh vực kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần phải có sự quan tâm. Vì vậy, VKSND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng kiểm sát giải quyết vụ án Hành chính, vụ, việc Dân sự, Hôn nhân gia đình, Kinh doanh thương mại và Lao động cho cán bộ, Kiểm sát viên VKSND hai cấp.

Hội nghị tập huấn đã cung cấp cho đội ngũ Kiểm sát viên những kỹ năng rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính. Giúp cho VKSND tỉnh Sơn La thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác của năm mà Viện trưởng VKSND tối cao xác định công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2026.

Bên cạnh đó, việc bố trí và sử dụng cán bộ ở cấp tỉnh và cấp huyện luôn đảm bảo số lượng cán bộ, theo biên chế. Các đơn vị đã thực hiện tốt việc phân công cán bộ có kinh nghiệm trong công tác hướng dẫn các công chức mới được tuyển dụng. Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng cán bộ không để xảy ra trường hợp vi phạm phẩm chất đạo đức, kỷ luật về nghiệp vụ.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỹ cương và trách nhiệm”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Nhờ những biện pháp trên mà công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức của ngành Kiểm sát Sơn La trong những năm qua đã đạt được những kết quả cụ thể:

Một là, công tác đào tạo, bồi dưỡng đã tập trung chủ yếu vào các đối tượng là công chức nghiệp vụ kiểm sát (chuyên viên nghiệp vụ, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên các ngạch) và công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở VKSND hai cấp nhằm nâng cao trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp, năng lực thực tiễn, khả năng quản lý chỉ đạo, điều hành, từ đó góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và ngành giao phó.

Hai là, có sự chuyển hướng về nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên sâu, chuyên môn hoá. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã tập trung vào hai nội dung cơ bản là trang bị kiến thức lý luận nghiệp vụ chuyên sâu, kỹ năng thao tác nghiệp vụ, khả năng thực hành và kiến thức quản lý nhà nước.

Ba là, tập trung xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ về số lượng, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, do đó chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở VKSND hai cấp ngày càng được nâng cao. Đây là một chuyển biến tốt, thể hiện việc thực hiện nghiêm túc chủ trương tiêu chuẩn hoá cán bộ của Đảng, Nhà nước, Ngành, đồng thời nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ nguồn của các cấp lãnh đạo chiến lược.

Bốn là, thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng đã trang bị kiến thức và kỹ năng hoạt động thực thi công vụ mang tính chuyên sâu theo chức danh, chức vụ như các khoá Kiểm tra viên, Kiểm sát viên.


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm sát tạm giữ,tạm giam và thi hành án hình sự

Nhìn chung công tác đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian qua đã tạo được những chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng góp phần bước đầu nâng cao năng lực thực hiện và hiệu quả hoạt động của hệ thống VKSND hai cấp. Với các biện pháp, giải pháp nêu trên, đội ngũ công chức ngành Kiểm sát Sơn La cơ bản đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hàng năm đã giải quyết hàng nghìn vụ án hình sự, kiểm sát giải quyết hàng nghìn vụ, việc dân sự, vụ án hành chính, việc thi hành án hình sự, dân sự… không để xảy ra oan, sai, không có trường hợp phải đình chỉ điều tra do không phạm tội hoặc trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội, các kháng nghị, kiến nghị được chấp nhận và tiếp thu đạt tỷ lệ cao. Liên tục trong 5 năm qua, ngành Kiểm sát Sơn La đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân, Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (năm 2018); nhiều tập thể VKSND cấp huyện, đơn vị cấp phòng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối, nhiều lượt cá nhân được tặng các danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ngành, Chiến sĩ thi đua cơ sở và bằng khen, giấy khen trong các đợt thi đua ngắn hạn.

Để tiếp tục đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế trong thời gian tới, nhất là quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVII; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, VKSND tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và đề ra các mục tiêu cụ thể để thực hiện:

 (1) Đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho 100% công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên, Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện. Đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị cho 80% - 90% Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp.

(2) Tiếp tục chọn cử công chức đào tạo sau đại học, phấn đấu có trên 15% công chức có trình độ thạc sĩ Luật trở lên; chọn cử 100% công chức có trình độ cử nhân Luật (đã hoàn thành tập sự) (nếu có) đi đào tạo nghiệp vụ kiểm sát theo kế hoạch của VKSND tối cao.

(3) Phấn đấu hàng năm cử công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo lại, bảo đảm cho ít nhất 80% công chức trở lên được cập nhật kiến thức mới, kinh nghiệm chuyên môn, kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm công vụ.

(4) Chú trọng chọn cử các công chức tham gia các lớp bồi dưỡng theo vị trí việc làm nhằm trang bị, cập nhật kiến thức về chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kỹ năng, phương pháp cần thiết để thực hiện tốt công việc được giao.

(5) Chọn cử các công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài theo kế hoạch của VKSND tối cao, nhằm xây dựng đội ngũ công chức kiểm sát giỏi về ngoại ngữ, có chuyên môn sâu về luật quốc tế, có đủ khả năng tham gia giải quyết các vụ án có yếu tố nước ngoài.

(6) Tăng cường tổ chức tự đào tạo, bồi dưỡng thông qua các hình thức như tổ chức các cuộc thi; xây dựng các chuyên đề tập huấn, rút kinh nghiệm nghiệp vụ; phổ hợp tổ chức các phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính để rút kinh nghiệm.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, trong thời gian tới VKSND tỉnh Sơn La đã đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện:

Thứ nhất, Nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của đào tạo, bồi dưỡng; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng công chức, viên chức trong việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng. Để thực hiện được giải pháp trên cần:

Quán triệt, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành về công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành Kiểm sát nhân dân nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng công chức, viên chức cũng như công chức, viên chức trong việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng.

Đề cao tinh thần học và tự học, đồng thời nâng cao trách nhiệm của công chức trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được đào tạo, bồi dưỡng. Từng đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tạo điều kiện, hỗ trợ công chức được học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm làm việc để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Thứ hai, nâng cao năng lực quản lý đào tạo, bồi dưỡng. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, Quy chế đào tạo, bồi dưỡng; phân cấp đào tạo, bồi dưỡng; gắn việc đào tạo, bồi dưỡng với công tác quy hoạch và bố trí, sử dụng cán bộ.

Thực hiện việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng bằng nhiều hình thức như: đánh giá trong nội bộ đơn vị, đánh giá ngoài đơn vị. Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng và phương pháp quản lý cho công chức tham mưu quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Thứ ba, Chính sách tài chính

 Bố trí đủ kinh phí để thực hiện các mục tiêu và giải pháp của Kế hoạch. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng phải được thực hiện theo quy định của pháp luật, của ngành. Nghiên cứu, đổi mới cơ chế phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với tình hình của từng đơn vị. Đảm bảo sự chủ động của cơ quan, đơn vị sử dụng công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Ban Thường vụ tỉnh ủy; sự phối hợp, tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và các cơ quan hữu quan để Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế./.

Bài, ảnh: Trần Thị Khánh

                                                           Phòng tổ chức cán bộ, VKSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng