Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng số lượt xem 3270887
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh công bố Kết luận thanh tra, kiểm tra công tác nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn
Đăng lúc 04-08-2023 03:02:17

Kết thúc thời gian thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại Quyết định số 285/QĐ-TTra ngày 26/6/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La về thanh tra việc chấp hành pháp luật, quy chế nghiệp vụ, quy chế của Ngành trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự; Quyết định số 289/QĐ-TTra ngày 26/6/2023 về kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 300/QĐ-VKS ngày 05/7/2023 về việc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, công tác quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định số 288/QĐ-VKS-TTKT ngày 26/6/2023 về kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, chiều ngày 02/8/2023, Đoàn Thanh tra do đồng chí Hoàng Thị Xuân - Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La làm Trưởng đoàn công bố Kết luận thanh tra, kiểm tra tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn.Đồng chí  Hoàng Thị Xuân - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng đoàn công bố Kết luận thanh tra, kiểm tra

Tại buổi làm việc, Đồng chí Hoàng Thị Xuân - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh công bố các Kết luận thanh tra, kiểm tra, Đồng chí đã đánh giá cao tập thể Lãnh đạo VKSND huyện Mai Sơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng báo cáo, chuẩn bị hồ sơ, sổ sách đúng đề cương quy định theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, kiểm tra; đồng thời ghi nhận những kết quả đạt được của đơn vị trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Bên cạnh những kết quả đạt được, đơn vị vẫn còn có những tồn tại thiếu sót, vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: Một số hồ sơ không có quyết định về việc lập hồ sơ kiểm sát hoặc quyết định về việc kết thúc hồ sơ kiểm sát; không xây dựng đề cương tranh luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa; không lập báo cáo xét xử; một số cuộc họp của đơn vị ghi chép không đầy đủ về việc triển khai văn bản công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; một số đơn không có phiếu đề xuất của Kiểm sát viên, lãnh đạo duyệt và không ghi nguồn đơn chuyển đến… một số tài sản được cấp hoặc mua sắm chưa dán, lập mã số tài sản, sổ sách chưa phản ánh tài sản đã được giao đến cá nhân, bộ phận chuyên môn để quản lý, sử dụng;


Đồng chí  Viện trưởng VKSND huyện Mai Sơn phát biểu tiếp thu ý kiến Kết luận

Thay mặt đơn vị, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn tiếp thu Kết luận của Đoàn thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra nhất là những nội dung còn tồn tại, thiếu sót để cùng tập thể đơn vị có biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm trong thời gian tới nhằm thực hiện đầy đủ, đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành./.

Tin, ảnh: Trương Nguyệt, Hoàng Thủy

                                                     Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng