Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập17
Tổng số lượt xem 3271043
Liên ngành Viện kiểm sát nhân nhân tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết án hình sự tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Nhai
Đăng lúc 17-08-2023 08:40:08

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra liên ngành số 50/KH-VKS-CQCSĐT ngày 06/2/2023 của liên ngành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; Quyết định số 322/QĐ-VKS ngày 02/8/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành. Từ ngày 14/8/2023 đến 16/8/2023, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết án hình sự tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Nhai (thời điểm kiểm tra từ 01/12/2022 đến 15/8/2023).Đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh công bố
quyết định, kế hoạch kiểm tra

Đoàn kiểm tra đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, sổ sách thụ lý tố giác, tin báo tội phạm và thụ lý giải quyết án. Quá trình kiểm tra, nhận thấy đơn vị đã lập đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 01/2017/TTLT; quyết định phân công Điều tra viên, cán bộ điều tra thụ lý, giải quyết; xây dựng kế hoạch xác minh, thu thập các tài liệu, thông tin vi phạm đảm bảo đúng quy định; hệ thống sổ sách được lập, cập nhật tương đối đầy đủ thông tin theo yêu cầu; tỉ lệ giải quyết việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm của đơn vị đạt 93,3%. Các tố giác, tin báo về tội phạm đã giải quyết trong hạn luật định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Nhai đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng (Viện kiểm sát, Hạt kiểm lâm) và Chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đã tiến hành xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành giữa Viện kiểm sát, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Hạt kiểm lâm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác giải quyết án hình sự.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót như: Tài liệu điều tra, xác minh chậm chuyển cho Viện kiểm sát hoặc đã được chuyển cho Viện kiểm sát để tiến hành kiểm sát nhưng không lập biên bản về việc giao nhận tài liệu giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát; một số tài liệu không có bút dấu bút lục của Viện kiểm sát là chưa thực hiện đúng theo quy định tại Điều 133 và khoản 5 Điều 88 BLTTHS; vi phạm về thời hạn gửi Kết luận định giá tài sản và kết luận giám định cho Viện kiểm sát theo quy định tại khoản 2 Điều 221 và khoản 2 Điều 213 BLTTHS; một số hồ sơ vụ án không thông báo kết luận định giá tài sản cho bị can, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan…

Để nâng cao chất lượng công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và giải quyết án hình sự, Đoàn kiểm tra kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Nhai tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật, quy định của ngành trong công tác giải quyết án; lãnh đạo đơn vị tiếp tục đổi mới, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Điều tra viên, cán bộ điều tra trong các thao tác nghiệp vụ cụ thể; tiếp tục tăng cường công tác quan hệ phối hợp với Cấp ủy, chính quyền địa phương; quan tâm việc xây dựng và triển khai thực hiện các quy chế phối hợp; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát cùng cấp trong việc tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Phối hợp với các ngành chức năng đề ra các biện pháp tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân./.

Tin, ảnh: Thanh Lý, Ngần Hà

                                                  Viện KSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng