Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập26
Tổng số lượt xem 967909
Mai Sơn triển khai thực hiện Nghị đinh số 04, Nghị định số 56 của Chính phủ
Đăng lúc 03-12-2015 09:24:17

Chiều 2/12/2015, UBND huyện Mai Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ; Nghị định số 56 của Chính phủ và Quyết định số 16 của UBND tỉnh Sơn La cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đ/c Trần Đắc Thắng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


  •  Hội nghị triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ; Nghị định số 56
  • của Chính phủ và Quyết định số 16 của UBND tỉnh Sơn La

Nghị định số 04 ngày 9/1/2015 của Chính phủ gồm 4 chương và 18 điều quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm: Dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan; Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức quy định tại Điều 4 Luật Cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ làm việc có năng xuất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới đất nước. Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Cũng tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức với nhiều nội dung và yêu cầu mới, trong đó quy định việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức trước hết phải căn cứ vào trách nhiệm, nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ được đưa ra để đánh giá bao gồm cả chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và các nhiệm vụ đột xuất.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của Nghị định số 04; NĐ số 56 của Chính phủ, đồng thời tiến hành tổ chức quán triệt sâu rộng tại cơ quan, đơn vị và coi đây là đợt sinh hoạt chính trị giúp đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động nắm vững quan điểm của Đảng; hiểu được quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của công chức, viên chức trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Chú trọng nội dung đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức./.

Ngọc Bích - Trọng Đại 

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng