Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập17
Tổng số lượt xem 3805761
Xét xử hai vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển gia công nghệ Trường Đại học Tây Bắc
Đăng lúc 11-06-2024 16:36:20

Từ ngày 04/6/2024 đến 11/6/2024, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử 02 vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trường Đại học Tây Bắc.Phiên tòa xét xử vụ án Đào Hữu Bính cùng đồng phạm, hồi 08h ngày 04/6/2024


Phiên tòa xét xử vụ án Cao Đình Sơn cùng đồng phạm, hồi 08h ngày 10/6/2024

Thực hiện Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 đối với các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Từ ngày 11/10/2022 đến ngày 01/11/2022, Ủy ban nhân dân các huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Sông Mã, Sốp Cộp, Bắc Yên, Phù Yên, Vân Hồ và thành phố Sơn La ban hành quyết định phê duyệt dự toán và quyết định giao nhiệm vụ cho Phòng Lao động - thương binh và xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Dân tộc thành phố Sơn La làm chủ đầu tư, đặt hàng đào tạo nghề lao động nông thôn, trình độ dưới 03 tháng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia. Theo đó, đại diện chủ đầu tư các huyện Nguyễn Văn Huy (Quỳnh Nhai), Nguyễn Thanh Cường (Phù Yên), Cầm Văn Hương (Phù Yên), Vương Hồng Hải (Bắc Yên), Trần Đức Khoa (Vân Hồ), Phạm Đức Huynh (Mường La), Nguyễn Quốc Tuấn (thành phố), Nguyễn Đình Lâm (Sông Mã), Vũ Xuân Cường (Sốp Cộp) ký hợp đồng đào tạo nghề lao động với đại diện nhà thầu là Đào Hữu Bính, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (trực thuộc trường Đại học Tây Bắc). Quá trình triển khai, thực hiện các hợp đồng, Đào Hữu Bính vì vụ lợi, đã lợi dụng quyền hạn được giao, làm trái một số nội dung cam kết trong hợp đồng thông qua việc lập khống hồ sơ thanh toán tiền công giảng dạy, công tác phí của giáo viên 2 và thỏa thuận, chi trả tiền công giảng dạy cho giáo viên 1 thấp hơn so với dự toán được phê duyệt và hồ sơ thanh toán. Gây thiệt hại ngân sách nhà nước 7.186.440.000 đồng.

Cũng trong năm 2022,  thực hiện Gói thầu đào tạo Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; xây dựng và triển khai mô hình đào tạo nghề, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Hội Nông dân tỉnh làm chủ đầu tư, từ tháng 11/2022 đến tháng 01/2023, vì vụ lợi và động cơ cá nhân, Cao Đình Sơn - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Trường Đại học Tây Bắc đã chỉ đạo Hoàng Văn Lực - Cán bộ Trung tâm lập khống hồ sơ đề nghị thanh toán không đúng theo hợp đồng; thanh toán không đủ tiền công cho các giáo viên thứ nhất; lập khống toàn bộ và đề nghị thanh toán tiền công của giáo viên thứ hai; cắt giảm thời gian đào tạo từ 23 ngày còn 06 đến 07 ngày/lớp; cắt giảm tiền chi phí cho giáo viên theo hợp đồng đào tạo để tạo ra khoản tiền chênh lệch, sử dụng chi phí cho các nội dung ngoài hợp đồng trái quy định pháp luật. Lường Trung Hiếu - nguyên Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, đại diện chủ đầu tư, có trách nhiệm tổ chức thực hiện gói thầu, vì vụ lợi, đã làm trái công vụ, không chỉ đạo tiến hành kiểm tra giám sát; 02 lần nhận tổng số 400.000.000 đồng có nguồn gốc từ tiền ngân sách cấp thực hiện gói thầu của nhà thầu. Gây thiệt hại ngân sách nhà nước 1.314.300.000 đồng.


Đại diện Viện kiểm sát tranh tụng tại phiên tòa

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã chủ động tham gia xét hỏi, tranh luận với các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhằm làm rõ hành vi, hậu quả của tội phạm; bảo đảm quyết định truy tố của Viện kiểm sát khách quan, có căn cứ, đúng người, đúng tội, khung hình phạt; phân tích, đánh giá đầy đủ hành vi phạm tội, nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo theo quy định pháp luật, chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước. Đề xuất mức hình phạt bảo đảm nghiêm minh, có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Trong quá trình xét xử, các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án được số hóa trình chiếu tại phiên tòa công khai, cô đọng và hợp lý. Việc trình chiếu công khai các tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa không chỉ hiệu quả trong việc chứng minh tội phạm, buộc các bị cáo phải thừa nhận hành vi phạm tội mà còn tác động rất lớn đến nhận thức của quần chúng nhân dân tham dự phiên tòa; nhận được sự đồng tình từ dư luận về quan điểm truy tố của Viện kiểm sát. 

Ngày 06/6/2024 và 11/6/2024, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Đào Hữu Bính, Nguyễn Văn Huy phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật hình sự; Nguyễn Thanh Cường, Cầm Văn Hương, Vương Hồng Hải, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Đình Lâm, Vũ Xuân Cường phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 356 Bộ luật hình sự; Trần Đức Khoa, Phạm Đức Huynh phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật hình sự. Bị cáo Cao Đình Sơn, Hoàng Văn Lực, Lường Trung Hiếu phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự và quyết định hình phạt phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo.

Sơn La là tỉnh có tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số, tiếp tục làm tốt công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; thực hiện hiệu quả các Chương trình, mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đảm bảo sinh kế bền vững; từng bước nâng cao mức sống và chất lượng sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; giảm dần khoảng cách chênh lệch thu nhập, mức sống giữa các khu vực, các huyện, các nhóm dân cư nhằm xã hội hóa công tác giảm nghèo và giảm nghèo bền vững trên phạm vi toàn tỉnh luôn là nhiệm vụ hàng đầu được Tỉnh ủy đặt ra. Đồng thời, công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn là chủ trương lớn trong 03 Chương trình, mục tiêu quốc gia.

Việc truy tố, xét xử công khai vụ án vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vừa góp phần phòng ngừa tội phạm tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh Sơn La./.

Tin, ảnh: Cầm Hồng Hà

                                                 Phòng 3 Viện KSND tỉnh Sơn La

Các bài mới đăng