Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng số lượt xem 3805810
Chi bộ 2-Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “Một số nội dung cơ bản của Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; giải pháp thực hiện”
Đăng lúc 12-06-2024 14:19:41

Ngày 12/6/2024, Chi bộ 2 - Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “Một số nội dung cơ bản của Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; giải pháp thực hiện”.


Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam có nhiều cơ quan, thiết chế tham gia kiểm soát quyền lực nhà nước. Trong đó, Viện kiểm sát nhân dân là một thiết chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong hoạt động tư pháp. Chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát đảm bảo việc tuân theo pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Về nguyên tắc, ở đâu có quyền lực nhà nước thì ở đó cần phải có giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước. Cụ thể hóa nhiệm vụ này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án gắn liền với chức năng, hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư Chi bộ đã giới thiệu khái quát những nội dung cơ bản của Quy định số 132. Theo đó, Quy định gồm 04 chương, 14 điều rất cụ thể, rõ ràng về nội dung, nguyên tắc, phương thức kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án. Đặc biệt, Quy định đã chỉ rõ 28 biểu hiện hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án. Đây chính là cơ sở để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, nhân dân nhận diện, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này. Ngoài ra, trong Quy định số 132 còn nêu rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án.


Đảng viên trong Chi bộ tham gia thảo luận

Nhận thức được tầm quan trọng của chuyên đề, các đồng chí  đảng viên trong Chi bộ đã tập trung thảo luận làm rõ các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án, đặc biệt xoay quanh 05 phương thức kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, cũng xác định rõ trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên Chi bộ 2 trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án để tổ chức thực hiện hiệu quả, đúng quy định khi thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng 1, Phòng 3.


Đồng chí Lê Thị Thùy Hương- Bí thư Chi bộ kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề

Kết thúc buổi sinh hoạt Chuyên đề, đồng chí Lê Thị Thùy - Bí thư Chi bộ ghi nhận đóng góp của các đồng chí Đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo Chi bộ, các đơn vị trong Chi bộ tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp: (1) Thực hiện hiệu quả Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; Quy định số 144-QĐ/TW ngày 29/5/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. (2) Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: “phải chống tham nhũng ngay trong các cơ quan làm công tác phòng, chống tham nhũng” và “đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng phải có bản lĩnh vững vàng, có dũng khí đấu tranh; phải trung thực, liêm chính, chí công vô tư”. (3) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo trong giải quyết án an ninh, ma túy, kinh tế, tham nhũng, chức vụ, sở hữu, môi trường. Đặc biệt là kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc thu thập, tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án và các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Tòa án, đảm bảo trung thực, khách quan, công minh, toàn diện. (4) Nắm chắc quy định về 28 hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án tại Quy định 132-QĐ/TW để phòng, tránh vi phạm, sai phạm gắn với việc thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và các quy định của Ngành. (5) Phát huy vai trò người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; chỉ đạo chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy định, áp dụng 05 phương thức kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án theo Quy định số 132-QĐ/TW. (6) Bảo vệ và khen thưởng kịp thời những cá nhân phát hiện, phản ánh, cung cấp thông tin, tố cáo đúng các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác điều tra, truy tố, xét xử. Đồng thời, xử lý nghiêm những người tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tổ chức, các nhân./.

Tin, ảnh: Cầm Hồng Hà

Chi Bộ 2 - Đảng Bộ VKSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng