Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập17
Tổng số lượt xem 3805841
Nghị quyết số 105/NQ-UBBC ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La về Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Đăng lúc 25-05-2016 09:52:11


ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH SƠN LA

  • Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25-6-2015;
  • Căn cứ Biên bản xác định kết quả bầu cử của các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 tại 19 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

1. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: 122 người.
2. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu: 73 người.
3. Tổng số ứng cử viên trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh: 72 người
- Đơn vị bầu cử số 01 (gồm các phường Chiềng Sinh, Quyết Tâm, Chiềng Cơi, Chiềng An, xã Chiềng Ngần thuộc thành phố Sơn La). Số người ứng cử: 05 người; Số đại biểu được bầu 03 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh 03 người.
- Đơn vị bầu cử số 02 (gồm các phường Quyết Thắng, Chiềng Lề, Tô Hiệu, các xã Hua La, Chiềng Đen, Chiềng Cọ, Chiềng Xôm thuộc thành phố Sơn La). Số người ứng cử: 05 người; Số đại biểu được bầu 03 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh 03 người.
- Đơn vị bầu cử số 03 (gồm thị trấn Hát Lót, các xã Cò Nòi, Chiềng Lương, Nà Bó, Chiềng Chăn, Chiềng Sung, Tà Hộc, Mường Bon, Mường Bằng thuộc huyện Mai Sơn). Số người ứng cử: 07 người; Số đại biểu được bầu 04 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh 04 người.
- Đơn vị bầu cử số 04 (gồm các xã Hát Lót, Chiềng Nơi, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn, Nà Ớt, Chiềng Dong, Chiềng Kheo, Chiềng Ve, Chiềng Chung, Mường Chanh, Chiềng Ban, Chiềng Mai, Chiềng Mung thuộc huyện Mai Sơn). Số người ứng cử: 07 người; Số đại biểu được bầu 04 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh 04 người. 
- Đơn vị bầu cử số 05 (gồm thị trấn Yên Châu, các xã thuộc huyện Yên Châu). Số người ứng cử: 08 người; Số đại biểu được bầu 05 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh 05 người.
- Đơn vị bầu cử số 06 (gồm thị trấn Mộc Châu, các xã Mường Sang, Chiềng Khừa, Lóng Sập, Tân Lập, Chiềng Hắc, Tân Hợp, Tà Lại thuộc huyện Mộc Châu). Số người ứng cử: 05 người; Số đại biểu được bầu 03 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh 03 người.
- Đơn vị bầu cử số 07 (gồm thị trấn Nông trường Mộc Châu, các xã Quy Hướng, Nà Mường, Hua Păng, Phiêng Luông, Đông Sang, Chiềng Sơn thuộc huyện Mộc Châu). Số người ứng cử: 05 người; Số đại biểu được bầu 03 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh 03 người.
- Đơn vị bầu cử số 08 (gồm thị trấn Phù Yên, các xã Quang Huy, Huy Bắc, Huy Hạ, Huy Tân, Huy Thượng, Huy Tường, Tường Phù, Gia Phù, Suối Bau, Kim Bon, Đá Đỏ, Sập Xa thuộc huyện Phù Yên). Số người ứng cử: 07 người; Số đại biểu được bầu 04 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh 04 người.
- Đơn vị bầu cử số 09 (gồm các xã Suối Tọ, Mường Thải, Mường Cơi, Tân Lang, Mường Lang, Mường Do, Mường Bang, Tường Thượng, Tường Hạ, Tường Tiến, Tường Phong, Tân Phong, Nam Phong, Bắc Phong thuộc huyện Phù Yên). Số người ứng cử: 05 người; Số đại biểu được bầu 03 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh 03 người.
- Đơn vị bầu cử số 10 (gồm thị trấn Bắc Yên, các xã thuộc huyện Bắc Yên). Số người ứng cử: 08 người; Số đại biểu được bầu 05 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh 05 người.
- Đơn vị bầu cử số 11 (gồm các xã Mường Bú, Mường Chùm, Tạ Bú, Chiềng Hoa, Chiềng San, Chiềng Công, Chiềng Ân, Chiềng Muôn thuộc huyện Mường La). Số người ứng cử: 05 người; Số đại biểu được bầu 03 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh 03 người.
- Đơn vị bầu cử số 12 (gồm thị trấn Ít Ong và các xã Nậm Giôn, Chiềng Lao, Ngọc Chiến, Hua Trai, Mường Trai, Nặm Păm, Pi Toong thuộc huyện Mường La). Số người ứng cử: 05 người; Số đại biểu được bầu 03 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh 03 người.
- Đơn vị bầu cử số 13 (gồm các xã thuộc huyện Quỳnh Nhai). Số người ứng cử: 08 người; Số đại biểu được bầu 05 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh 05 người.
- Đơn vị bầu cử số 14 (gồm thị trấn Thuận Châu các xã Mường É, Phổng Lập, Phổng Lái, Chiềng Pha, Phổng Lăng, Chiềng Ly, Chiềng Bôm, Co Mạ, Pá Lông, Co Tòng, Mường Bám, É Tòng, Long Hẹ thuộc huyện Thuận Châu). Số người ứng cử: 07 người; Số đại biểu được bầu 04 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh 04 người.
- Đơn vị bầu cử số 15 (gồm các xã Tông Cọ, Noong Lay, Chiềng Ngàm, Chiềng La, Bó Mười, Mường Khiêng, Liệp Tè, Chiềng Pấc, Bon Phặng, Muổi Nọi, Bản Lầm, Nậm Lầu, Púng Tra, Thôm Mòn, Tông Lạnh thuộc huyện Thuận Châu). Số người ứng cử: 07 người; Số đại biểu được bầu 04 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh 04 người.
- Đơn vị bầu cử số 16 (gồm thị trấn Sông Mã, các xã Mường Sai, Chiềng Khương, Chiềng Cang, Mường Hung, Mường Cai, Chiềng Khoong, Nà Nghịu, Huổi Một thuộc huyện Sông Mã). Số người ứng cử: 07 người; Số đại biểu được bầu 04 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh 03 người.
- Đơn vị bầu cử số 17 (gồm các xã Nậm Mằn, Chiềng Sơ, Yên Hưng, Mường Lầm, Đứa Mòn, Chiềng En, Bó Sinh, Pú Bẩu, Nậm Ty, Chiềng Phung thuộc huyện Sông Mã). Số người ứng cử: 05 người; Số đại biểu được bầu 03 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh 03 người.
- Đơn vị bầu cử số 18 (gồm các xã thuộc huyện Sốp Cộp). Số người ứng cử: 08 người; Số đại biểu được bầu 05 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh 05 người.
- Đơn vị bầu cử số 19 (gồm các xã thuộc huyện Vân Hồ). Số người ứng cử: 08 người; Số đại biểu được bầu 05 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh 05 người.
(có danh sách chi tiết kèm theo)

Điều 2. Ủy ban bầu cử tỉnh, các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Cầm Ngọc Minh

Theo Baosonla.gov.vn

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng