Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng số lượt xem 3475802
Tuổi trẻ Viện KSND tỉnh Sơn La đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện
Đăng lúc 14-04-2017 22:05:00

Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La là tổ chức cơ sở đoàn chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo VKSND tỉnh và quản lý, hướng dẫn của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Sơn La. Nhiệm kỳ 2014 - 2017, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ; các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt. Đoàn viên luôn sẵn sàng, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hăng hái tham gia các phong trào thanh niên, xứng đáng là lực lượng tiên phong, lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng.


Chi đoàn VKSND tỉnh Sơn La thăm và tặng quà các cháu điểm trường Phiêng Khàn - Mai Sơn    

 Bám sát định hướng của Đảng ủy VKSND tỉnh, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Ban chấp hành chi đoàn thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức đoàn trong sạch, vững mạnh trên cả ba phương diện: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã xác định. Chủ động quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của đoàn cấp trên và các giải pháp thực hiện. Chỉ đạo các nội dung đột phá: “Nâng cao năng lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ, vai trò nêu gương của đoàn viên, trước hết là Ban chấp hành chi đoàn; nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”. Thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18/12/2013 của Ban thường vụ tỉnh ủy “Về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đoàn viên thanh niên Chi đoàn VKSND tỉnh luôn giữ vững lập trường chính trị, tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước; phát huy truyền thống của các thế hệ thanh niên đi trước; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có ý thức kỷ luật, trình độ văn hóa, khả năng tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào học tập và lao động; phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, hăng hái tham gia hoạt động và xây dựng Chi đoàn vững mạnh; không ngừng tu dưỡng rèn luyện, giữ vững phẩm chất của người Đoàn viên, phẩm chất đạo đức của người cán bộ Ngành kiểm sát nhân dân. Kết quả: 100% Đoàn viên trong Chi đoàn giữ vững phẩm chất chính trị, không vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm chỉnh điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; đoàn kết, thân ái, có nếp sống lành mạnh, giản dị, không mắc phải các tệ nạn xã hội.

Với vai trò là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng, Đoàn thanh niên Chi đoàn VKSND tỉnh luôn xác định công tác tham gia, xây dựng Đảng là việc làm thường xuyên và có ý nghĩa quan trọng. Trong các buổi sinh hoạt, Chi đoàn thường xuyên tham gia góp ý với các Đảng viên sinh hoạt tại Chi đoàn; tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động để đoàn viên, thanh niên học tập. Công tác phát triển đảng được quan tâm đúng mức, trong nhiệm kỳ, Chi đoàn đã làm quy trình đề nghị kết nạp Đảng cho 3 đối tượng Đảng, kết quả cả 3 đồng chí đều được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam; đề nghị xét công nhận đối tượng Đảng cho 5 đoàn viên ưu tú.

Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ của Chi đoàn đã đề ra, BCH chi đoàn đã chủ động đề ra các chương trình hoạt động phù hợp với điều kiện công tác; khuyến khích các đoàn viên tích cực nghiên cứu khoa học, đưa ra các sáng kiến, ý tưởng, sáng tạo để phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Trên cơ sở chỉ thị công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, kế hoạch công tác của Viện kiểm sát tỉnh Sơn La và của từng phòng nghiệp vụ, các đồng chí đoàn viên chi đoàn ở từng bộ phận công tác đã chủ động, tích cực tham mưu đề xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi đoàn đã tổ chức cho đoàn viên sinh hoạt theo chuyên đề “Tìm hiểu Luật tổ chức VKSND năm 2014”, mỗi tháng sinh hoạt Chi đoàn đều có 1 đồng chí đoàn viên được phân công nghiên cứu, trình bày nội dung tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ của Ngành kiểm sát. Từ đó, lan tỏa lòng yêu ngành, yêu nghề của mỗi cán bộ kiểm sát đồng thời giúp đoàn viên hiểu sâu thêm chức năng, nhiệm vụ của Ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi đoàn luôn hưởng ứng và tham gia tích cực vào các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành; vận động đoàn viên trong chi đoàn tham gia tích cực, có chất lượng các cuộc thi viết do Đoàn cấp trên, Đảng ủy, Công đoàn phát động. Trong nhiệm kỳ, đã duy trì mô hình tập làm Bí thư Chi đoàn, mỗi tháng cử một đồng chí đoàn viên điều hành sinh hoạt chi đoàn nhằm giúp đoàn viên nâng cao kỹ năng thuyết trình, mạnh dạn hơn trong hoạt động phong trào.

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, góp phần cùng cơ quan thực hiện tốt các quyết định của UBND tỉnh về việc phân công VKSND tỉnh Sơn La đỡ đầu xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Chi đoàn đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, lãnh đạo Viện phối hợp với chính quyền và các đoàn thể cơ quan, phối hợp với các Chi đoàn Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Bệnh viện phục hồi chức năng, Sở tư pháp tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con nhân dân và các em học sinh gồm: đồ dùng học tập, sách vở, trang thiết bị dạy học, máy lọc nước, học bổng với trị giá gần 50 triệu đồng. Thăm hỏi những gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Mường Chùm, huyện Mường La; các xã Chiềng En, Mường Sai, huyện Sông Mã với số tiền gần 20 triệu đồng. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con nhân dân các xã và các em học sinh, giúp nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

Thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng tại xã Mường Sai - huyện Sông Mã

Được sự ủng hộ của Chính quyền cơ quan - nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu, Chi đoàn đã phối hợp với tổ chức Công đoàn tổ chức cho con em cán bộ Viện kiểm sát tỉnh, Viện kiểm sát Thành phố Sơn La tại cơ quan với nhiều hình thức phong phú, sôi nổi để kịp thời động viên các cháu có thành tích học tập; tạo sân chơi lành mạnh để tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi cho các cháu thiếu nhi.

Bên cạnh đó, đoàn viên chi đoàn cũng hăng hái thực hiện các phong trào đoàn như thanh niên xung kích, đấu tranh phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội; thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; phong trào xung kích, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hướng tới xây dựng hình tượng cán bộ, công chức năng động, sáng tạo, tận tụy, cầu thị, tích cực đổi mới phương pháp, cải tiến lề lối làm việc khoa học, đảm bảo tính hiệu quả... Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đoàn được quan tâm đúng mức, chất lượng sinh hoạt chi đoàn được nâng cao, Ban chấp hành đã duy trì chế độ sinh hoạt thường kỳ theo quy chế hoạt động, trong đó lồng ghép sinh hoạt theo chuyên đề...

Với tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng, đoàn kết sáng tạo, xung kích tình nguyện, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đại hội; thi đua phấn đấu cùng các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết đại hội Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019./.

Nguyễn Tiến Giang - Phó Bí thư Chi đoàn

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng