Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập18
Tổng số lượt xem 1065992
Ngành kiểm sát Sơn La triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với xây dựng đội ngũ
Đăng lúc 27-07-2017 11:12:13

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Đồng chí Nguyễn Hữu Đông – Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy  chuyển trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Viện KSND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông – Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy
chuyển trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Viện KSND tỉnh

      Thực hiện kế hoạch triển khai, học tập Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp khẩn trương xây dựng kế hoạch đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với Ngành kiểm sát, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng đội ngũ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động. Ngày 17/5/2012, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh; kỷ cương và trách nhiệm”. Với mục đích: làm cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên của ngành nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ trong tình hình mới; từ đó có chuyển biến rõ rệt về hành động, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tu dưỡng, rèn luyện, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ và đề cao kỷ cương, kỷ luật trong công tác đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành kiểm sát Sơn La có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Do đó, từ năm 2016 đến nay, cuộc vận động xây dựng đội ngũ luôn gắn chặt với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Trước yêu cầu ngày càng cao của cải cách tư pháp, có nhiều việc Ngành kiểm sát nhân dân cần phải thực hiện, song trước hết, cùng với việc nâng cao năng lực, trình độ của kiểm sát viên và cán bộ kiểm sát, phải thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Lời dạy của Bác phải được cụ thể hóa bằng hành động trong công việc hàng ngày của từng cán bộ.

      Sau hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ thị, Ngành kiểm sát Sơn La bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hướng dẫn 04 chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, trong sinh hoạt tạo điều kiện gợi mở cho đảng viên thảo luận, đề ra các biện pháp, nội dung học tập sát với chức trách nhiệm vụ được giao của từng đảng viên. Các chuyên đề được lựa chọn thực hiện là: “Bác Hồ với Ngành kiểm sát nhân dân”, “Rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh”; “Thực hiện 03 đức tính “khiêm tốn, thận trọng, khách quan” trong lời dạy của Bác Hồ với cán bộ kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiên tốn” khi thực hiện nhiệm vụ công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, xét xử án hình sự;  “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ”;  “Suy ngẫm về tình yêu thương con người - một trong những chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh”; “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

       Viện kiểm sát tỉnh tổ chức 02 cuộc thi mang tên “Chúng tôi là Kiểm sát viên” thu hút cán bộ, kiểm sát viên tham gia để triển khai, học tập, tuyên truyền về Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự và Bộ luật Hình sự năm 2015. Qua đó, tạo tinh thần sôi nổi nghiên cứu, học tập đến toàn thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát hai cấp; triển khai áp dụng luật vào thực tiễn đạt hiệu quả. Qua nhiều nội dung đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, thi kiến thức pháp lý, khả năng ứng phó linh hoạt, Ban tổ chức đã tuyển chọn được ở mỗi cuộc thi 08 đội tuyển xuất sắc, tuyển chọn được các kiểm sát viên giỏi tham gia cuộc thi do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức. Kết quả, đội thi của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn la đạt giải ba khu vực miền bắc; Ngành kiểm sát Sơn La được ghi nhận là tập thể điển hình trong phong trào học tập, rèn luyện, vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ.

      Nhiều cuộc vận động khác đã được triển khai, nhiều phong trào thi đua đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát động gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những nội dung thi đua thiết thực đã tạo môi trường thuận lợi hơn để nuôi dưỡng, tác động đến sự cố gắng và thành công của mỗi cán bộ, kiểm sát viên trong ngành. Kết quả công tác chung đạt được như sau: Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố chủ động thực hiện sớm hơn, gắn chặt hơn với hoạt động điều tra. Tăng cường kiểm sát việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam, góp phần bảo đảm việc bắt, tạm giữ, tạm giam của cơ quan chức năng có căn cứ, đúng pháp luật. Chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là đối với các vụ án dư luận xã hội quan tâm, Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Trách nhiệm công tố trong giai đoạn điều tra chuyển biến tích cực; chất lượng xét hỏi, tranh luận của Kiểm sát viên tại các phiên tòa tốt hơn; nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hình sự. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp; ban hành nhiều kiến nghị khắc phục vi phạm, thiếu sót, sơ hở trong công tác quản lý ở một số lĩnh vực. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các ngành thông qua việc tiếp tục ký kết, thực hiện nhiều quy chế, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tuyên truyền, giáo dục pháp luật; triển khai kịp thời việc tập huấn các đạo luật về tư pháp.

      Nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng thưởng Huân chương lao động; Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Viện trưởng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Giấy khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Đảng bộ các cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh... Năm 2016, Ngành kiểm sát Sơn La được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ cho đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua, đề nghị tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được tặng giấy khen của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh do có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

      Thấm nhuần định hướng của Đảng về bản lĩnh chính trị, tinh thông về pháp luật ở mọi lĩnh vực song phải công tâm để luôn có những quyết định nghiêm minh và sáng suốt trong mọi tình huống, hoàn cảnh là điều cần có đối với mỗi cán bộ kiểm sát. Nhìn lại những thành tích đạt được, chúng tôi phần nào có thể tự hào về một lực lượng cán bộ kiểm sát nói riêng, cán bộ tư pháp nói chung của tỉnh đang từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình trong giai đoạn cách mạng mới, là đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên đủ năng lực, giàu kinh nghiệm, được đào tạo cơ bản về lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng tin học, có phẩm chất, đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2017), tập thể cán bộ, kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục phát huy truyền thống, viết tiếp trang sử hào hùng mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân./. 

                                                             Nguyễn Đình Đức
Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng