Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng số lượt xem 1065868
ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH SƠN LA ĐẨY MẠNH VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
Đăng lúc 29-12-2017 18:03:56

Trong những năm qua Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đẩy mạnh việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.


Hội nghị triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW tại Đảng bộ VKSND tỉnh Sơn La

Thực hiện lời dạy của Bác đối với cán bộ ngành Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, những năm qua, bên cạnh việc lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh luôn xác định việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Đảng bộ Viện KSND tỉnh Sơn La đã triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng, các tổ chức đoàn thể tập trung nghiên cứu, học tập làm theo với những nội dung cụ thể, thiết thực như: Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các

quy chế làm việc, trách nhiệm cá nhân nhất là người đứng đầu; Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo; Thực hiện tốt công tác dân vận, gần dân, tôn trọng và lắng nghe đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc; xây dựng hình ảnh người cán bộ, kiểm sát viên tận tụy, liêm khiết  "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm".

Ngay sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW được ban hành, trên cơ sở kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, ngày 28/12/2016, Đảng bộ VKSND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 216/KH-ĐU triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực hiện đến năm 2021, xây dựng kế hoạch học tập năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tử tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc thực hiện Chỉ thị 05 là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm tu dưỡng, giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị. Hằng năm, Đảng bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết bản cam kết thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bám sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Lấy kết quả việc học tập và làm theo Bác làm một trong các tiêu chuẩn bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm. Hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh hoạt chuyên đề vào tháng 4,8/2016 và tháng 3,8/2017. Các chi bộ đã lựa chọn các chuyên đề thiết thực, cụ thể về “Rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh”; Thực hiện 03 đức tính “khiêm tốn, thận trọng, khách quan” trong lời dạy của Bác Hồ với cán bộ kiểm sát khi thực hiện nhiệm vụ công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, xét xử án hình sự” hoặc với các chuyên đề về tổ chức cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ được giao…Thông qua các buổi sinh hoạt tuyên truyền nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hướng tới thực hiện lời dạy của Bác đối với cán bộ Ngành kiểm sát. Chú trọng phát hiện, phổ biến những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt… Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã quán triệt, triển khai các bài nói, bài viết của Bác; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã gắn với phong trào thi đua, gắn với những việc làm cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như trung thực, trách nhiệm cao với công việc được giao, tiết kiệm trong sinh hoạt, chi tiêu đơn vị, chống tham ô lãng phí trong cơ quan, chống các biểu hiện tiêu cực. Đoàn kết, xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp…Mỗi cán bộ, đảng viên trong ngành đều phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong quá trình giải quyết các loại án, lãnh đạo VKSND cả hai cấp luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tất các các khâu công tác, các trường hợp khởi tố, truy tố, xét xử đảm bảo, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, giảm tỷ lệ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Năm 2016, 2017, VKSND tỉnh đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Toàn ngành đã thụ lý giải quyết được 2.720/2.753 vụ án hình sự, đạt tỷ lệ 98,8%. Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự ở cả 2 cấp đều không có vụ án nào bỏ lọt tội phạm hoặc oan người vô tội. VKSND cả hai cấp đã đẩy mạnh công tác kiểm sát các bản án, quyết định giải quyết các vụ án hình sự; các vụ, việc dân sự, án hành chính...của Ccacs cơ quan tố tụng; chú trọng tổng hợp các vi phạm. Qua hoạt động kiểm sát đã ban hành được 224 kháng nghị, kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khắc phục, xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Toàn ngành đã xác định được 197 vụ án trọng điểm. Một số đơn vị đạt, vượt các chỉ tiêu đề ra như: Phòng 1, 7, 9 VKSND tỉnh, VKSND Thành Phố, Vân Hồ…

Những kết quả đó chính là sự thể hiện rõ ý nghĩa to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để hướng tới thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với ngành Kiểm sát nhân dân. Với những kết quả đạt được, Viện KSND tỉnh nhiều năm liền được Viện KSND Tối cao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ngành và được UBND tỉnh tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được công nhận, tặng thưởng các danh hiệu cao quý như: Cờ thi đua của Viện trưởng Viện KSND Tối cao cho đơn vị dẫn đầu khối, Chiến sỹ thi đua ngành, Chiến sỹ thi đua cơ sở. Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiều năm liền được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, trong đó năm 2016 được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nhiều cá nhân được công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Chi đoàn thanh niên… cũng nhận được nhiều danh hiệu thi đua do các tổ chức đoàn thể cấp trên trao tặng.

Từ việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện lối sống và chất lượng công tác của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành. Bằng những việc làm cụ thể, việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã có tác động tích cực, đến cán bộ, đảng viên và công chức, nhân viên của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Những lời dạy của Bác đã được cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cụ thể hóa bằng hành động, việc làm cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Sa Thị Hoa

Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,

Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng