Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập15
Tổng số lượt xem 1068657
Đảng bộ VKSND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Đăng lúc 28-03-2019 15:03:04

Ngày 26/3/2019, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự Hội nghị gồm toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức VKSND tỉnh. Đồng chí Sa Thị Hoa - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La chủ trì Hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Sa Thị Hoa - Bí thư Đảng ủy phát biểu:  Năm 2019 là năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm “Dân vận” (1949 - 2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 - 2019). Trong bối cảnh nêu trên, việc thực hiện có hiệu quả chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong năm 2019 và các năm tiếp theo chính là góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Để việc thực hiện chuyên đề có hiệu quả, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch số 487-KH/DU ngày 06/3/2019 thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị và Học tập chuyên đề về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với mục đích nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Sa Thị Hoa - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thu Quý - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy trình bày Chuyên đề: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 02 phần: Phần thứ nhất: Tư Tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Phần thứ hai: Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giải đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Thu Quý - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy trình bày Chuyên đề

Đồng chí Sa Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy triển khai kế hoạch thực hiện nội dung của chuyên đề với những nội dung như: chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể lựa chọn những vấn đề còn hạn chế của cơ quan, đơn vị liên quan đến 03 nội dung của chuyên đề để tập trung thảo luận tìm biện pháp giải quyết, gắn với thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, của cơ quan, đơn vị. Đưa nội dung tự phê bình và phê bình vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ. Thường xuyên giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm thông qua đánh giá kết quả thực hiện bản cam kết nêu gương và kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên năm 2019. Việc nghiên cứu, liên hệ, lựa chọn và xây dựng kế hoạch làm theo được thực hiện ở chi, đảng bộ. Từng đảng viên cần liên hệ nội dung chuyên đề năm 2019 với bản thân trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tu dưỡng, gắn với cam kết nêu gương, phương hướng phấn đấu cụ thể trong việc làm theo Bác năm 2019, trong đó cần chỉ rõ giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của cá nhân trong quá trình công tác, sinh hoạt hằng ngày. Ban chấp hành Đảng ủy xác định khâu công tác đột phá năm 2019 là “ Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sinh hoạt chuyên đề và nâng cao chất lượng quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng bộ”. Ban chấp hành Đảng bộ hướng dẫn các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể phát động thi đua, tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đọa đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát động thi đua gắn với cuộc thi đua kỷ niện 59 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân vào dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, hiệu quả và mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan. Sau khi học tập chuyên đề toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn với công việc chuyên môn được giao để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả nhất./.

                                                    Tin, ảnh: Phạm Thu Hà , Phạm Hiền

 VKSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng