Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập5
Tổng số lượt xem 1010865
Kết quả công tác của Ngành kiểm sát Sơn La 6 tháng đầu năm; giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu công tác cuối năm 2019
Đăng lúc 17-07-2019 08:16:09

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Kiểm sát Sơn La tiếp tục quán triệt nghiêm túc, thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp về phòng, chống tham nhũng, các nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là các giải pháp phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao so với cùng kỳ năm 2018, không có trường hợp nào đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội, Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội.


Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm sát quý I năm 2019

Trách nhiệm công tố trong giai đoạn điều tra có chuyển biến tích cực; chất lượng xét hỏi, tranh luận của Kiểm sát viên tại các phiên tòa được tăng cường; nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hình sự. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp; ban hành các kiến nghị khắc phục vi phạm, thiếu sót, sơ hở trong công tác quản lý ở một số lĩnh vực. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các ngành thông qua việc thực hiện các quy chế phối hợp liên ngành, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

Kết quả công tác trong lĩnh vực hình sự

Viện kiểm sát hai cấp thụ lý 741 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (tỉ lệ giải quyết tin báo trên 90%); mở 18 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát ban hành 09 kiến nghị yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, Cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra khắc phục vi phạm, thiếu sót trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, được chấp nhận, sửa chữa.

Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra 1.021 vụ 1.408 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết 630 vụ  895 bị can, trong đó kết thúc điều tra đề nghị truy tố 621 vụ 882 bị can (đạt tỷ lệ 98,5% số vụ); kiểm sát chặt chẽ, kịp thời các vụ án ngay từ khi khởi tố vụ án, đảm bảo các vụ án khởi tố đúng người, đúng tội, đúng thời hạn điều tra.Viện kiểm sát hai cấp thực hiện nhiều giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự; tăng cường và gắn chặt công tố với hoạt động điều tra, ban hành 930 yêu cầu điều tra (đạt tỉ lệ 91% vụ án mới khởi tố). Phối hợp xác định 104 vụ án điểm phục vụ nhiệm vụ  chính trị địa phương (đạt tỉ lệ 12,6% số vụ án mới thụ lý). Tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng là 2%. Viện kiểm sát hai cấp ban hành 12 kiến nghị yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ đạo khắc phục các vi phạm, thiếu sót trong hoạt động điều tra, được chấp nhận, sửa chữa.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố: Viện kiểm sát thụ lý 622 vụ 883 bị can, trong đó truy tố 561 vụ 795 bị can (đạt tỉ lệ 99,4% số vụ); ban hành 08 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 599 vụ 876 bị cáo, Tòa án đã xét xử 503 vụ 710 bị cáo theo thủ tục sơ thẩm (đạt tỉ lệ 99,4 %), 32 vụ 34 bị cáo theo thủ tục phúc thẩm, tăng 10 vụ (32,2%). Chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức 71 phiên tòa rút kinh nghiệm nâng cao kỹ năng thẩm vấn, tranh tụng của Kiểm sát viên; ban hành 07 kháng nghị phúc thẩm; ban hành 08 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm, thiếu sót trong hoạt động xét xử được chấp nhận.

Kiểm sát 969 người tạm giữ, 897 người tạm giam; 996 hồ sơ xét giảm án cho phạm nhân. Thực hiện 29 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại nhà tạm giữ Công an huyện, Trại tạm giam Công an tỉnh; 09 cuộc kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an cùng cấp; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án treo và cải tạo không giam giữ tại 63/154 Ủy ban nhân dân xã có bị án; ban hành 15 kiến nghị, 03 kháng nghị yêu cầu Trưởng Nhà tạm giữ, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cùng cấp, Chánh án Tòa án chỉ đạo khắc phục các vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, được chấp nhận, sửa chữa.

Kết quả trong công tác trong lĩnh vực dân sự, hành chính; giải quyết đơn thư, kiếu nại, tố cáo

Thụ lý kiểm sát việc giải quyết 1.099 vụ, việc sơ thẩm, giảm 64 vụ (5,8%), trong đó thụ lý kiểm sát mới 923 vụ, việc; kiểm sát 49 vụ, việc theo thủ tục phúc thẩm, tăng 11 vụ (22,4%); ban hành 02 kháng nghị phúc thẩm đối với bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp huyện; 07 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, được chấp nhận, sửa chữa; tích cực, chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức 20 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của Kiểm sát viên.

Kiểm sát chặt chẽ các quyết định thi hành án dân sự, hành chính; mở 06 cuộc kiểm sát trực tiếp, 03 cuộc phúc tra việc thực hiện kết luận kiểm sát trực tiếp năm 2018; ban hành 03 kiến nghị yêu cầu Cục, Chi Cục thi hành án dân sự khắc phục các vi phạm trong công tác thi hành án dân sự, được chấp nhận, sửa chữa.

Tiếp 63 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, giảm 07 lượt (0,9%). Thụ lý 85 đơn (đơn khiếu nại 03; đơn tố cáo 07; đơn kiến nghị, phản ánh 75), trong đó: 05 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát (đơn khiếu nại 02; kiến nghị, phản ánh 03), đã giải quyết 100%; 74 đơn chuyển thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tư pháp; mở 02 cuộc trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục thực hiện các biện pháp đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình đề ra; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời thông báo rút kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Viện kiểm sát hai cấp xác định tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác; tiếp tục kiện toàn tổ chức, cán bộ theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện công tác rà soát, bố trí, sắp xếp, sử dụng hiệu quả, phù hợp đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường công tác đào tạo cán bộ. Thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ với cán bộ, công chức; rà soát, lựa chọn, nhân sự Viện kiểm sát hai cấp giới thiệu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Coi trọng công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường cơ sở đầu tư vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng công tác đối ngoại, trong 6 tháng đầu năm đón tiếp và làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Luong Pha Bang nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm qua biên giới.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác 06 tháng cuối năm 2019, Viện kiểm sát tỉnh Sơn La đề ra các giải pháp:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Quốc Hội về công tác của ngành Kiểm sát. Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012, Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013, Nghị quyết số 96/2015/QH13, Nghị quyết số 111/2015/QH13, các nghị quyết khác của Quốc hội và chỉ tiêu công tác nghiệp vụ theo Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác năm 2019 của VKSND tỉnh đề ra.

Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; kịp thời đề ra yêu cầu điều tra; gắn chặt công tố với hoạt động điều tra; nghiên cứu kỹ hồ sơ trước khi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án; chuẩn bị kỹ đề cương xét hỏi tại phiên tòa; kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành kiến nghị, kháng nghị khắc phục, đề ra các biện pháp nhằm chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh các giải pháp phòng, chống tội phạm; báo cáo và xin ý kiến cấp ủy chỉ đạo kịp thời các vụ án, vụ việc, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; đề xuất các vụ, việc do Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính tỉnh ủy theo dõi đôn đốc thực hiện. Chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết những khó khăn vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật, đảm bảo thực hiện thống nhất; quan tâm theo dõi đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát; phối hợp với các cơ quan tố tụng giải quyết tốt các vụ, việc phức tạp, kéo dài. Tăng cường phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án cùng cấp xác định các vụ án điểm, kịp thời điều tra, truy tố, xét xử, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát, không để tồn đọng, kéo dài; giải quyết dứt điểm đơn thư phức tạp; tăng cường kiểm sát việc giải quyết đơn thư thuộc trách nhiệm của các cơ quan tư pháp; quan tâm đối thoại trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, tích cực chủ động tự bồi dưỡng, đúc kết kinh nghiệm nghiệp vụ từ thực tiễn.                     

Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Ngành. Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ, các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở, mua sắm tài sản; quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện  và trang thiết bị làm việc. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2019./.

Tin và ảnh: Văn phòng tổng hợp

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng