Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập14
Tổng số lượt xem 2605745
Ban tuyên truyền
Đăng lúc 26-08-2015 10:07:01


I. Danh sách Ban tuyên truyền VKSND tỉnh Sơn La

1. Đ/c Phùng Mạnh Hùng - Trưởng Ban tuyên truyền VKSND tỉnh Sơn La

2. Đ/c Lê Thị Thùy Hương - Phó Trưởng Ban tuyên truyền VKSND tỉnh Sơn La

3. Đ/c Ngô Xuân Vĩnh - Thành viên Ban tuyên truyền VKSND tỉnh Sơn La

4. Đ/c Hoàng Thị Hoa - Thành viên Ban tuyên truyền VKSND tỉnh Sơn La

5. Đ/c Bùi Lan Oanh - Thành viên Ban tuyên truyền VKSND tỉnh Sơn La

6. Đ/c Phạm Minh Phương - Thành viên Ban tuyên truyền VKSND tỉnh Sơn La

7. Đ/c Hà Bích Diệp - Thành viên Ban tuyên truyền VKSND tỉnh Sơn La

II. Danh sách Ban biên tập trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sơn La

1. Đ/c Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban biên tập trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sơn La

2. Đ/c Phùng Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban biên tập trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sơn La

3. Đ/c Phạm Văn Vinh - Thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sơn La

4. Đ/c Lê Thị Thùy Hương - Thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sơn La

Các bài mới đăng