Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Tổng số lượt xem 3126511
VKSND huyện Yên Châu
Đăng lúc 21-07-2016 08:21:43


1. Chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Châu:

      Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Châu có chức năng: Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện Yên Châu Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

2.Cơ cấu tổ chức

     Viện kiểm sát Yên Châu có 12 biên chế gồm: 01 Viện trưởng; 02 Phó viện trưởng; 1 kiểm sát viên , 01 kiểm tra viên, 03 chuyên viên, 01 kế toán, 01 bảo vệ, 01 lái xe.

Đồng chí: Lê Quốc Anh

Viện trưởng

Đồng chí: Nguyễn Hùng Cường

         Phó Viện trưởng

Đồng chí: Nguyễn Thị Hương

     Phó Viện trưởng

 

Tập thể VKSND huyện Yên Châu

3. Thông tin liên hệ

    Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Châu đặt tại Tiểu khu 3 - Thị trấn Yên Châu - huyện Yên Châu - Sơn La.

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng