Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng số lượt xem 2605680
VKSND huyện Phù Yên
Đăng lúc 21-07-2016 08:22:38


1. Chức năng nhiệm vụ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Yên  là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Phù Yên  tỉnh Sơn La. Viện kiểm sát nhân dân huyện có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức

Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Yên  có 13 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 01 đ/c; Kiểm sát viên sơ cấp: 07 đồng chí; Chuyên viên: 02 đồng chí, cán bộ khác: 03 đ/c).

 

   Đồng chí Sa Văn Quỳnh

         Viện trưởng 

   Đồng chí Hà Văn Nhẫn 

      Phó Viện trưởng 

Đồng chí Lương Thành Long

          Phó viện trưởng

 

Tập thể cán bộ VKSND huyện Phù Yên

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng