Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập23
Tổng số lượt xem 2605831
VKSND huyện Sông Mã
Đăng lúc 21-07-2016 08:23:31


QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG MÃ

            Ngày 26/7/1960 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân. Ngày 31/12/1960 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký Quyết định số 01 thành lập hệ thống Viện kiểm sát nhân dân ở địa phương trên toàn miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Cùng với quá trình thành lập ngành kiểm sát địa phương trong cả nước Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Mã (lúc đó gọi là Châu Sông Mã) thành lập năm 1961. Ngay từ những ngày đầu mới được thành lập được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cấp uỷ huyện và ngành dọc cấp trên đã điều động phân công đồng chí trưởng phòng công an huyện Sông Mã sang làm viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Mã. Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Kế thừa và phát huy những thành quả và kinh nghiệm hoạt động của ngành kiểm sát các cấp, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của cấp uỷ Đảng, Viện kiểm sát cấp trên, sự giám sát thường xuyên của Hội đồng nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan, các đoàn thể, các tổ chức xã hội ở địa phương, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Mã đã không ngừng phấn đấu và trưởng thành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ kinh tế- xã hội và bảo đảm các quyền dân chủ của nhân dân. Bằng những kết quả đạt được trong các lĩnh vực công tác kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Mã đã góp phần đáng kể vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước cũng như vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

          Khi có luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1992, đến nay là Luật tổ chức Kiểm sát nhân dân năm 2014, hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Mã ngày càng được tổ chức chặt chẽ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương. Đặc biệt, đơn vị đã có những biện pháp nhằm thực hiện tốt chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong các lĩnh vực hành chính, kinh tế- xã hội, trong  hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố, đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh thống nhất.

Cơ cấu tổ chức

            Đơn vị có 12 đồng chí. Bao gồm 01 Kiểm sát viên Trung cấp, 04 Kiểm sát viên Sơ cấp, 01 Kiểm tra viên, 03 Chuyên viên và 03 cán bộ.

  Đồng chí: Trần Mạnh Hùng -  Viện trưởng
Đồng chí Lầu Bá Khải - Phó viện trưởng
Đồng chí Hoàng Văn Viên - Phó Viện trưởng

 

Tập thể VKSND huyện Sông Mã

 

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng