Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập19
Tổng số lượt xem 2605760
VKSND huyện Quỳnh Nhai
Đăng lúc 21-07-2016 08:24:59


1.  Chức năng nhiệm vụ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Nhai là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai.

Để thực hiện tốt các biện pháp áp dụng trong thực hiện các quyền năng pháp lý của viện kiểm sát theo quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Nhai không ngừng kiện toàn đội ngũ cán bộ "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"  đáp ứng tốt yêu cầu của chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị trong tình hình mới.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, thông qua học tập các chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, ngành và của địa phương. Từ đây, giúp kiểm sát viên giải quyết tốt vụ việc ngay từ khâu nhận tin tố giác tội phạm, việc khởi tố điều tra các vụ án hình sự, dân sự, đảm bảo đầy đủ căn cứ, đúng pháp luật. Việc tham gia ngay từ đầu vụ án với các cơ quan điều tra trong khám nghiệm hiện trường, giúp kiểm sát viên phân loại xử lý, xác định hành vi phạm tội từ giai đoạn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phê chuẩn các lệnh, quyết định đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo đúng người, đúng tội, không để lọt tội phạm.  

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, VKSND huyện Quỳnh Nhai đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh nâng cao công tác chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, tập trung giải quyết các vụ án trọng điểm, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi phạm tội, góp phần quan trọng việc giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

2. Cơ cấu tổ chức của VKSND huyện Quỳnh Nhai

    Đồng chí: Lò Văn Thức

 Viện trưởng

    

  Đồng chí: Lừ Văn Minh

 Phó Viện trưởng

 

   

 Ảnh tập thể đơn vị VKSND huyện Quỳnh Nhai
 

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng