Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Tổng số lượt xem 1728507
Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu đẩy mạnh công tác kiểm sát thi hành án dân sự kịp thời kiến nghị vị phạm yêu cầu tổ chức thi hành án nhằm đảm bảo bản án, quyết định được thực thi theo đúng quy định của pháp luật
Đăng lúc 07-09-2021 03:29:13

Mộc Châu là huyện có tình hình tội phạm xảy ra phức tạp, tội phạm về ma tuý, tranh chấp, khiếu kiện dân sự, các vụ việc liên quan đến hôn nhân gia đình gia tăng hàng năm, từ đó kéo theo số lượng việc và số lượng tiền phải thi hành án về dân sự cũng gia tăng theo lượng án hình sự và dân sự. Lượng việc tồn đọng về thi hành án lớn qua nhiều năm, ảnh hưởng đến việc thực thi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu luôn xác định công tác kiểm sát hoạt động tư pháp là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó công tác kiểm sát thi hành án dân sự là nhiệm vụ đột phá, cấp bách. Lãnh đạo đơn vị đã tập trung phân công đội ngũ cán bộ thực hiện công tác kiểm sát, đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, vượt mọi khó khăn để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự. Trong đó chỉ tiêu Kiến nghị, Kháng nghị, Yêu cầu là chỉ tiêu quan trọng, hàng đầu của công tác kiểm sát thi hành án về dân sự.


Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/3/2020 của Ban thường vụ tỉnh ủy Sơn La về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, hành chính; Kế hoạch số 116-KH/UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 175-KH/HU ngày 04/5/2020 của Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, hành chính. Ðơn vị đã bám sát, triển khai có hiệu quả công tác phối hợp liên ngành giữa Viện kiểm sát - Cơ quan thi hành án - Các cơ quan tư pháp để đưa công tác THADS đạt hiệu quả; tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc nhằm giảm số việc, số tiền tồn đọng lâu năm, đặc biệt là trong bối cảnh các tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại, hôn nhân và gia đình ngày càng gia tăng, tính chất vụ việc phức tạp, gây nhiều khó khăn cho quá trình thi hành án.

Năm 2021, với số lượng việc thụ lý khoảng 1000 việc, giá trị phải thi hành án với số tiền trên 39 tỷ, có nhiều việc phức tạp, bình quân mỗi Chấp hành viên phải tổ chức giải quyết gần 200 việc/năm. Đây là khối lượng việc lớn, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Châu phải tổ chức triển khai nhiều giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Qua công tác kiểm sát nhận thấy, công tác tổ chức THADS của Chi cục THADS huyện được thực hiện đúng theo quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân; Chi cục thi hành án dân sự cũng đã khắc phục kịp thời những vi phạm được nêu trong Kiến nghị và Kết luận của Viện kiểm sát trước đó. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại vi phạm như chậm xác minh điều kiện thi hành án, việc xác minh chưa kịp thời, chính xác và đầy đủ, chậm đôn đốc, tổ chức thi hành án…Qua kiểm sát 279 hồ sơ thi hành án với tổng số tiền phải thi hành 29 tỷ đồng, Viện kiểm sát nhận thấy: Công tác THADS có nhiều khó khăn do đa số người phải thi hành án phải thi hành các khoản tiền phạt trong các vụ án về ma túy, đang tạm giam chờ tử hình, ngoài ra còn nhiều bản án không được cơ quan thi hành án tổ chức thi hành triệt để. VKSND huyện Mộc Châu đã đề ra nhiều giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng công tác, đó là: Hàng tuần, cán bộ, Kiểm sát viên nghiên cứu từng hồ sơ của Chi cục THADS, trong đó tập trung các vụ việc được xếp vào diện chưa có điều kiện thi hành. Phối hợp với Chi cục THADS tuyên truyền, vận động đối với các trường hợp có điều kiện nhưng khó thi hành.Kiên quyết tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp có điều kiện nhưng cố tình trốn tránh thi hành án. Trong khi đó việc xác minh của Chấp hành viên ở một số vụ việc chưa chính xác và đầy đủ, không phản ánh đúng với những tài sản người phải thi hành án hiện đang là chủ sở hữu, nhiều vụ việc chưa cương quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế để buộc người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ, vi phạm khoản 4 Điều 44 Luật thi hành án dân sự.

Tính từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/7/2021, cơ quan THADS đã ban hành các quyết định cưỡng chế 25 trường hợp và phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát, các cơ quan, ban ngành, các cấp chính quyền địa phương triển khai, tổ chức cưỡng chế đảm bảo an toàn, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện Mộc Châu. Trong đó đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án về khấu trừ thu nhập đối với 22 trường hợp(tăng 22 trường hợp so vớicùng kỳ năm trước); Quyết định cưỡng chế giao trả đất, tài sản có huy động lực lượng liên ngành 3 việc(Tăng 01 trường hợp so với cùng kỳ). Đây là những biện pháp quan trọng nhằm giải quyết triệt để việc phải thi hành án về dân sự, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Tỉnh uỷ, huyện uỷ, các kế hoạch của chính quyền địa phương.

Đánh giá cơ bản về nguyên nhân xảy ra các vi phạm, thiếu sót được phát hiện, VKSND huyện Mộc Châu đã ban hành 03 kiến nghị (Số 191 ngày 05/5/2021, số 199 ngày 14/5/2021, số 294 ngày 22/7/2021); Ban hành 03 yêu cầu (Số 01 ngày 30.6.2021, số 02 ngày 02/7/2021, số 03 ngày 12/7/2021) kiến nghị, yêu cầu Chi cục THADS huyện Mộc Châu tổ chức cưỡng chế,kiểm tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vi phạm của cán bộ, Chấp hành viên được phân công; tổ chức ngay việc áp dụng các biện pháp thi hành án để đảm bảo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được thực thi, thực hiện đúng pháp luật đồng thời có biện pháp khắc phục, chấm dứt những vi phạm tương tự xảy ra.

Ngoài công tác tăng cường kiến nghị, kháng nghị trong thi hành án dân sự, đơn vị còn tập trung nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác kiểm sát thi hành án như:

- Tổ chức phối hợp với Cơ quan THADS và Tòa án cùng cấp lập hồ sơ, họp xét miễn giảm đối với 10 trường hợp với số tiền 59 triệu đồng; Kiểm sát việc tiếp nhận, bảo quản, tiêu hủy vật chứng đối với 114 vụ án hình sự đối với các bản án đã có hiệu lực pháp luật;

- Thực hiện việc lập 100% các loại hồ sơ thi hành ántheo quy định của ngành để phục vụ công tác kiểm sát. Tiến hành trực tiếp kiểm sát toàn diện việc tuân theo pháp luật về THADS tại Chi cục THADS huyện, qua kiểm sát đã chủ động phát hiện các dạng vi phạm, thiếu sót  như: Chậm xác minh điều kiện thi hành án; không thông báo về việc thi hành án; chậm đôn đốc, tổ chức thi hành án.... Với những nội dung này, đơn vị đã kết luận và ban hành 02 kiến nghị đối với Chi cục THADS huyện Mộc Châu về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án. Sau khi nhận được Kiến nghị của Viện kiểm sát Chi cục THADS đã tiếp thu và vận động người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ giao trả giấy tờ cho người được thi hành án, qua đó đã giải quyết xong 01 việc THADS kéo dài nhiều năm; Đã tiến hành kiểm sát việc cưỡng chế giao trả đất vào tháng 6/2021. Từ đó, hiệu quả công tác thi hành án được nâng cao.

Trong thời gian tới, VKSND huyện Mộc Châu sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thường xuyên và kiểm sát trực tiếp, nắm vững và bám sát Quy chế Công tác kiểm sát THADS, Luật Thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật khác về THADS để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát; kịp thời phát hiện vi phạm và ban hành kiến nghị, kháng nghị trong thi hành án dân sự. Đồng thời, tăng cường phối hợp với Cơ quan THADS trong công tác phân loại việc có điều kiện thi hành án, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, hôn nhân và gia đình; kịp thời kiến nghị, kháng nghị các bản án, quyết định của tòa án có vi phạm; tập trung nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững vàng về lập trường tư tưởng chính trị, trong sáng về phẩm chất đạo đức, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, có ý thức tinh thần trách nhiệm cao trong công tác xây dựng ngành gắn với công tác xây dựng đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài: Vương Tú Anh

                                                                                            VKSND huyện Mộc Châu

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng