Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Tổng số lượt xem 1728489
Nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sơn La
Đăng lúc 07-09-2021 03:59:26

Trong 09 tháng đầu năm 2021, đơn vị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sơn La đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc thụ lý 168 tố giác, tin báo (100% tin báo, tố giác tội phạm đều ban hành yêu cầu kiểm tra, xác minh). Cơ quan điều tra đã giải quyết 155 tố giác, tin báo (đạt tỷ lệ giải quyết 92%; tỷ lệ giải quyết đúng hạn 100%), trong đó: Khởi tố 131 tin, không khởi tố 24 tin; đang giải quyết 15 tin (trong thời hạn luật quy định). Quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, Cơ quan điều tra đã duy trì tốt công tác phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sơn La, thực hiện nghiêm các quy định của BLTTHS và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 (Sau đây viết tắt là TTLT số 01/2017) của Liên ngành trung ương, quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đảm bảo xử lý vụ việc một cách triệt để, thống nhất, đúng quy định pháp luật, tránh oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.


Các cơ quan tố tụng thành phố Sơn La họp liên ngành giải quyết những vụ việc phức tạp

Bên cạnh các kết quả đạt được, qua quá trình kiểm sát hồ sơ và trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết, lập hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm tại cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Sơn La, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sơn La còn phát hiện một số vi phạm như: Cơ quan Cảnh sát điều tra chậm chuyển thông báo việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm đến Viện kiểm sát cùng cấp (Vi phạm khoản 5 Điều 146 BLTTHS và khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 01/2017); chậm gửi Kết luận giám định, kết luận định giá tài sản cho Viện kiểm sát cùng cấp (Vi phạm khoản 2 Điều 213 và khoản 2 Điều 221 BLTTHS); gửi văn bản đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp thống nhất kéo dài thời hạn giải quyết chưa đảm bảo đúng thời hạn theo quy định (Vi phạm khoản 2 Điều 147 BLTTHS); chậm chuyển biên bản về hoạt động điều tra, tài liệu liên quan đến vụ án mà Kiểm sát viên không trực tiếp kiểm sát (Vi phạm khoản 5 Điều 88 BLTTHS)... Các vi phạm đã được cán bộ, Kiểm sát viên tổng hợp và ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục (100% kiến nghị được cơ quan điều tra chấp nhận, tiếp thu).

 Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, hạn chế việc khởi tố không có căn cứ pháp luật, chống oan sai, đơn vị Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã quán triệt thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp sau:

Một là, tiếp tục triển khai, quán triệt việc thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự; Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Liên ngành trung ương, quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Quy chế Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố ban hành kèm Quyết định số 111/QĐ-VKSTC ngày 17/4/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Quy chế số 189/QC-LN ngày 17/7/2018 của Liên ngành Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sơn La - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Sơn La phối hợp trong công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết các vụ án hình sự và các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành có liên quan.

Hai là, nâng cao, đổi mới phương pháp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo. Lãnh đạo quán triệt cho Kiểm sát viên, công chức làm công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nhận thức đầy đủ, sâu sắc nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Viện kiểm sát, của Kiểm sát viên và tầm quan trọng của công tác kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm; chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, trong đó nêu cụ thể phương pháp và thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành. Thường xuyên kiểm tra tiến độ, đôn đốc thực hiện theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, phân công cán bộ, Kiểm sát viên có năng lực và sở trường về công tác tại bộ phận kiểm sát tin báo, việc sắp xếp, bố trí cán bộ luôn có sự ổn định và mang tính kế thừa để cán bộ, Kiểm sát viên có thời gian đúc rút, tích lũy kinh nghiệm. Mỗi cán bộ, Kiểm sát viên trong công tác này đều phải tự mình có ý thức trách nhiệm trong việc củng cố, trau dồi và cập nhật các kiến thức, quy định mới của pháp luật; nâng cao kỹ năng phát hiện vi phạm để tiến hành kiểm sát, rèn luyện nâng kỹ năng trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân để có một nền tảng kiến thức và kỹ năng vững vàng.

Ba là, nắm chắc tình hình chấp hành pháp luật để quản lý, chỉ đạo và có biện pháp xử lý kịp thời, chính xác, đúng pháp luật các vụ, việc phát sinh trong quá trình kiểm sát. Cập nhật đầy đủ, kịp thời hệ thống sổ sách, hồ sơ, tài liệu theo dõi tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định. Đồng thời phải thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác để quản lý, xử lý tình huống phát sinh. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc gặp phải để có văn bản xin ý kiến Viện kiểm sát tỉnh có hướng dẫn chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Bốn là, chủ động nâng cao chất lượng của các bản yêu cầu kiểm tra, xác minh. Kiểm sát viên cần chủ động đề ra yêu cầu, kiểm tra xác minh đối với 100% tin báo được phân công thụ lý, giải quyết. Nội dung bản yêu cầu kiểm tra, xác minh cần bám sát vào nội dung các tin báo, tố giác để đề ra yêu cầu xác minh cho trúng và đúng, nội dung xác minh phải cụ thể, bám sát vào nội dung tin báo.

Năm là, thường xuyên duy trì mối quan hệ giữa kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm với các khâu công tác kiểm sát, với cơ quan điều tra, cơ quan được giao một số nhiệm vụ điều tra. Thường xuyên trao đổi thông tin nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác giữa các đơn vị Viện kiểm sát trong tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, Kiểm sát viên trong việc học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác.

Sáu là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp vi phạm, thực hiện việc kiến nghị. Kiểm sát viên cần xử lý kịp thời các thông tin nắm bắt được thông qua việc kiểm sát đối với các tin báo, tố giác về tội phạm, qua nguồn đơn,…; đồng thời nắm vững các quy định pháp luật để định dạng chính xác vi phạm. Quá trình tổng hợp cần đánh giá, xác định vi phạm, mức độ vi phạm, nguyên nhân, hậu quả… từ đó xem xét quyết định ban hành kiến nghị. Khi ban hành kiến nghị cần đảm bảo về mặt hình thức, có căn cứ và nội dung chính xác, có sức thuyết phục, đảm bảo 100% các kiến nghị được tiếp thu thực hiện.

Với những nội dung trên, năm 2021 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sơn La tiếp tục phấn đấu cùng với các đơn vị khác trong tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và chỉ tiêu nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giao./.

Bài, ảnh: Hoàng Mạnh Dũng

VKSND thành phố Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng